Polska Rada Społeczna zmienia oblicze edukacji obywatelskiej w Niemczech!

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Polska Rada Społeczna zmienia oblicze edukacji obywatelskiej w Niemczech!

Polska Rada Społeczna jest jedną z organizacji, które w 2020 i 2021 roku będą realizować projekt Edukacja Obywatelska w Społeczeństwie Imigracyjnym: Organizacje Migracyjne jako podmioty udzielające pomocy w zakresie międzykulturowej edukacji obywatelskiej (AIPol) na szczeblu federalnym.

Istniejące formy edukacji politycznej z trudem docierają do środowisk w Niemczech. Działania w zakresie edukacji politycznej powinny stać się bardziej otwarte i międzykulturowe, aby rozwiązać ten problem.

Dlatego też Polska Rada Społeczna uczestniczy w projekcie AIPol, realizowanym przez Federalne Stowarzyszenie Rodziców Rosyjskojęzycznych (BVRE e.V.).

Chcemy podjąć odpowiednie ryzyko dla trwałej integracji i politycznego uczestnictwa migrantek i migrantów w Niemczech. W ten sposób chcemy wzmocnić demokrację w Niemczech.

Jest jeszcze kilka innych powodów, dla których bierzemy udział w projekcie AIPol:

– sceptycyzm i brak zaufania społeczności do polityków i kultury demokratycznej,

– niewystarczający udział migrantów w procesach demokratycznych zwiększa ryzyko populizmu,

– politycy nie rozumieją potrzeb społeczności, w tym Polonii, i potrzeby te nie są brane pod uwagę.

– my jako migranci i obywatele UE tracimy możliwość wpływania na procesy decyzyjne i nie osiągamy naszych celów,

– rosnąca alienacja i brak zaufania prowadzą do marginalizacji Polek i innych imigrantów w Niemczech.

Zapraszamy do współpracy:

1. W charakterze osoby, który chce wyrazić swoją własną opinię.

W dniu 17 lutego 2020 r. w godz. 17.00-19.00 odbędzie się dyskusja ekspertów z osobami zainteresowanymi uczestnictwem i aktywnymi w dziedzinie edukacji politycznej. Będą to przede wszystkim osoby polskiego pochodzenia, serdecznie zapraszamy przedstawicieli innych środowisk. Dyskusja ekspercka odbędzie się w Polskiej Radzie Społecznej Oranienstr. 34, 10999 Berlin.

Język: polski i niemiecki (zostanie zapewnione tłumaczenie konsekutywne).

Temat spotkania:

Jakie tematy są ważne dla Polonii?

Jak dotrzeć do Polonii? Jakie formy edukacji politycznej przemawiają do społeczności? Jakie potrzeby ma społeczność polonijna w Niemczech?

Zgłoszenia zawierające krótki list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:

schoell-mazurek@polskarada.de

2. Zapraszamy do udziału w projekcie organizacje z Berlina i z calych Niemiec, które chcą uczestniczyć w projekcie.

Do udziału w projekcie zapraszamy cztery organizacje z czterech krajów związkowych. Będą oni mieli możliwość otrzymania budżetu na szkolenia i uczestniczenia w szkoleniu multiplikatorów w Berlinie.

Zgłoszenia zawierające krótki list motywacyjny oraz opis działalności organizacji prosimy przesyłać na adres:

schoell-mazurek@polskarada.de

3. Zapraszamy do udziału w projekcie w charakterze ekspertów edukacji obywatelskiej znającym problemy i potrzeby edukacji politycznej dla migrantek i migrantów.

Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy znają temat edukacji obywatelskiej dla polskiej społeczności w Niemczech.

Prosimy o przesłanie krótkiego opisu swoich wcześniejszych działań i motywacji, jak również życiorysu na adres: schoell-mazurek@polskarada.de

Wybrani eksperci będą mogli przeprowadzić szkolenia w poszczególnych miastach.

  1. Zapraszamy do udziału w projekcie w charakterze praktykanta.

Polska Rada Społeczna poszukuje praktykanta, który towarzyszyłby w realizacji projektu Edukacja Obywatelska w Społeczeństwie Imigracyjnym: Organizacje Migrujące jako podmioty międzykulturowej edukacji obywatelskiej (AIPol).

Polska Rada Społeczna jest organizacją migrantów, która działa w obszarze partycypacji i wspierania demokracji. Oprócz działalności doradczej realizujemy również projekty w obszarze społecznym i kulturalnym. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z władzami federalnymi, instytucjami na poziomie regionalnym oraz instytucjami pracy socjalnej.

Projekt AIPOL rozwija nowe i aktualizuje już istniejące formaty edukacji politycznej w Niemczech, koncentrując się na reprezentacji społeczności migrantów. W ramach projektu społeczności te będą wzmacniane w ramach swoich kompetencji jako podmioty społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia multiplikatorów, spotkania uwrażliwiające, a następnie również poprzez lokalne działania edukacyjne w czterech krajach związkowych i przyczyniają się do trwałości demokracji.

Interesuje się pani/pan edukacją polityczną?

Czy zgadza się pani/pan, że edukacja polityczna wymaga dopasowania do nowej grupy docelowej?

Interesuje panią/pana temat projektu?

W takim razie zapraszamy do współpracy.

Oczekiwania:

– dostępność raz w tygodniu,

– znajomość niemieckiego C2, znajomość języka polskiego preferowana.

Praktyka trwa od 15 lutego do końca czerwca 2020 roku, jeden lub dwa dni w tygodniu. Przewidziane jest skromne wynagrodzenie.

Oferujemy:

– pracę w biurze w ciekawej dzielnicy Berlina,

– certyfikat ukończenia praktyki,

– zdobycie doświadczenia,

– kontakty,

– zdobycie wiedzy o tym, jak wygląda realizacja projektu, udział w projekcie finansowanym ze środków federalnych,  

– udział w ciekawym rozwojowym projekcie,

– udział w spotkaniach rady doradczej z przedstawicielami innych organizacji migrantów, polityków,

– rekompensata za wydatki.

Zgłoszenia zawierające krótki list motywacyjny oraz życiorys prosimy przesyłać na adres:

schoell-mazurek@polskarada.de

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *