Międzykulturowe Centrum Pierwszego Kontaktu i Doradztwa dla Migrantów (głównie z UE)

PARTYCYPUJMY Międzykulturowe centrum kontaktowe i doradcze dla migrantów zwłaszcza z krajów UE

Celem projektu jest poprawa sytuacji imigrantek i imigrantów w Berlinie, przyczynienie się do stworzenia kultury gościnności i przyczynienie się do lepszego współistnienia wszystkich ludzi – z historią migracji i bez niej – w stolicy poprzez pracę integracyjną.

Projekt ma na celu zmniejszenie (samo)wykluczenia migrantów i migrantek z uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i zawodowym.

W projekcie koncentrujemy się na migrantach z Polski i innych krajów UE działamy także na rzecz uchodźców.

Nasze cele:

– równoprawny udział w edukacji, partycypacji, na rynku pracy,

– wspieranie procesów decyzyjnych w zakresie udziału imigrantów w życiu społecznym poprzez pracę w gremiach, kooperacje z decydentami,

– zachęcanie migrantów i uchodźców do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym,

– wzmocnienie spójności między migrantami, uchodźcami i społeczeństwem przyjmującym.

Osiągamy nasze cele poprzez:

– pomaganie migrantom w znalezieniu rozwiązań dla głównych problemów, z jakimi borykają się w kształtowaniu swojego życia w Berlinie,

– identyfikację i wykorzystanie potencjału imigrantów przybywających do Berlina oraz tych, którzy już w nim mieszkają,

– zachęcanie imigrantów do zaangażowania się jako obywatele i do poprawy swojej pozycji na rynku pracy.

Osiągamy cele projektowe poprzez:

– doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenia i warsztaty, coaching, kursy niemieckiego dla początkujących,

– pracę w gremiach, public relations, tworzenie kooperacji,

– transfer wiedzy z polityką i administracją.

Kontakt:

Kierownictwo projektu, praca w gremiach, media:

dr Kamila Schöll-Mazurek

schoell-mazurek@polskarada.de

Koordynacja projektu, poradnictwo: polskarada@polskarada.de

Porady udzielane są bezpłatnie w języku polskim i niemieckim.

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu.
Tel.: +49/30 615 17 17

Godziny udzielania porad:

Pon. 10:00 – 16:00

Wt.   10:00 – 16:00

Czw. 10:00 – 16:00

Projekt finansowany jest przez: