Nasza Sieć Federalna

Polska Rada Społeczna (PRS) jest dachowym zrzeszeniem polskich organizacji migrantek i migrantów, które od ponad 40 lat działa na rzecz równego uprawnienia i partycypacji obywateli Unii Europejskiej w Niemczech. 

Pomagamy kształtować agendę migracyjną i wzmacniać spójność społeczną, umacnianiając tym samym struktury demokratyczne. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu staliśmy się ważnym partnerem dla polityki, nauki, mediów i administracji publicznej.

Oprócz reprezentowania interesów migrantów z UE w zakresie równego traktowania i  niedyskryminacji oraz zapewniania doradztwa społecznego, nasza organizacja realizuje  liczne projekty wieloetniczne (obecnie m.in. z uchodźcami z Ukrainy i Afganistanu). 

Jako stowarzyszenie działamy intersekcjonalnie i solidarnie w organach wieloetnicznych; łączymy kwestię migracji z walką z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją. W związku z tym ściśle współpracujemy z organizacjami i instytucjami, których zadaniem jest poprawa warunków na rynku pracy (w celu ograniczenia prekaryjnego zatrudnienia) i dostępu do edukacji, a także wzmocnienie integracji społecznej. 

Angażujemy się we wspieranie demokracji zgodnie z zasadami wolności, demokracji oraz  poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i państwa prawnego. Walczymy z wszelkimi formami rasizmu, antysemityzmu i dyskryminacji, także ze względu na płeć lub  orientację seksualną. W szczególności uwrażliwiamy na kwestię antyslawizmu w Niemczech. 

Od 1982 stowarzyszenie stawało się coraz silniejszym aktorem społeczeństwa  obywatelskiego wpływającym na politykę migrancką w Niemczech. Dzisiaj stanowi ono  organizację dachową w 14 krajach związkowych i skupia 30 organizacji oraz inicjatyw migrantek i migrantów.

BIURO

Polnischer Sozialrat e.V.

Oranienstraße 34

10999 Berlin

+49 30 6151717

Geschaeftsstelle@polskarada.de

www.polskarada.de

Anna-Christina Hartmann

Dyrektorka

Polska Rada Społeczna

e-Mail: anna.hartmann@polskarada.de 

Tematy:

 • Intersekcjonalność
 • Antysemityzm
 • Rozwój organizacyjny
 • Różnorodność/Diversity

dr Kamila Schöll-Mazurek

Dyrektorka

Polska Rada Społeczna

e-Mail: schoell-mazurek@polskarada.de

Tematy:

 • Antyslawizm
 • Partycypacja w życiu politycznym
 • Praca naukowa i badania nad migracjami
 • Rynek pracy dla obywatelek i obywateli UE

Magdalena Baier

Specjalistka ds. projektów

Polska Rada Społeczna

e-Mail: magdalena.baier@polskarada.de

Tematy:

 • Rozwój organizacyjny
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektami

EKSPERTKI I EKSPERCI REGIONALNI

Krzysztof Blau

Region wschodni

Towarzystwo Polsko-Niemieckie Sachsen-Anhalt w Magdeburgu

e-Mail: mail@dpg-sachsen-anhalt.de

Tematy:

 • Antyslawizm
 • Obywatelstwo
 • Otwarcie międzykulturowe instytucji publicznych
 • Rynek pracy dla obywatelek i obywateli UE

dr Marta Neüff

Region Berlin Brandenburg

Polska Rada Społeczna w Berlinie

e-Mail: marta.neuff@polskarada.de

Tematy:

 • Opieka społeczna
 • Partycypacja w życiu politycznym
 • Rynek pracy dla obywatelek i obywateli UE

Joanna Szymańska

Region zachodni

Stowarzyszenie Polregio w Aachen

e-Mail: joanna.szymanska@polregio.eu 

Tematy:

 • Edukacja obywatelska i partycypacja
 • Otwarcie międzykulturowe instytucji publicznych
 • Praca naukowa i badania nad migracjami
 • Rynek pracy dla obywatelek i obywateli UE

Katarzyna Wehrt

Region północny

Stowarzyszenie Gutshaus w Raminie

e-Mail: info@verein-gutshaus-ramin.de 

Tematy:

 • Obywatelstwo
 • Otwarcie międzykulturowe instytucji publicznych
 • Rynek pracy dla obywatelek i obywateli UE
 • Współpraca transgraniczna