Najemcy

Ochrona najemców w pandemi Koronowirusa.

Na co najemcy muszą zwracać uwagę podczas pandemii?

Mam niższe dochody – czy nadal muszę płacić czynsz?

Tak. Najemca jest zazwyczaj zobowiązany do płacenia czynszu. W przypadku zaległości w zapłacie czynszu przekraczających jeden miesiąc wynajmujący ma z reguły prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Powód, dla którego najemca nie mógł zapłacić, nie ma już wtedy znaczenia.

Aby uchronić się przed utratą mieszkania, najemca powinien niezwłocznie skontaktować się z wynajmującym w przypadku zbliżających się trudności z zapłatą czynszu i postarać się uzgodnić odroczenie płatności czynszu. Można również rozważyć płatność ratalną. Wszystko to jest oczywiście możliwe tylko na zasadzie dobrowolności. Odpowiednia umowa powinna być następnie sporządzona w formie pisemnej dla celów dowodowych.   

Najemcom również nie może zostać odcięta woda, energia elektryczna ani nie mogą zostać odcięte usługi telekomunikacyjne, jeżeli w czasie ochronnym nie będą mieli jak opłacić także tych opłat.

Uwaga: Niemiecki Związek Najemców wezwał między innymi federalnego ustawodawcę do wykluczenia wypowiedzenia umowy na okres kryzysu koronnego i do utworzenia “bezpiecznego funduszu mieszkaniowego” na wypadek utraty czynszu. Ustawa o ochronie przed zwolnieniem z pracy została uchwalona 27 marca 2020 roku.

Więcej informacji tutaj: https://dojczland.info/kryzys-koronawirusowy-oto-co-musisz-wiedziec-jesli-wynajmujesz-w-niemczech-mieszkanie/ 

Podstawa prawna: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/sozialschutz-paket-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

Mój sąsiad zachorował na Covid-19. Mogę obniżyć czynsz?

Nie. Choroba współlokatora lub sąsiada nie stanowi wady wynajmowanego lokalu i w związku z tym nie ma powodu do obniżenia czynszu.    

Jeśli jednak korzystanie z wynajmowanej nieruchomości jest utrudnione przez braki w dostawie energii lub wody, najemca musi jedynie zapłacić odpowiednio obniżony czynsz. 

Czy muszę wpuścić właściciela do mojego mieszkania (przeglądy mieszkań, naprawy)?

To, czy wynajmujący może dokonać inspekcji mieszkania najemcy, czy też nie, zależy od wyważenia prawa własności wynajmującego z prawem najemcy do prywatności. W przypadku pandemii, prawo najemcy do nietykalności fizycznej musi być również respektowane i ma decydujące znaczenie.    

W przypadku koniecznych napraw (np. pęknięcia rur), najemca musi jednak zapewnić dostęp do mieszkania.

Zawiadomiłem o opuszczeniu mojego mieszkania i muszę się wyprowadzić w przyszłym tygodniu. Teraz jestem chory na Covida-19 /jestem w kwarantannie. Czy muszę się wyprowadzić?

Nie. W tej sytuacji wynajmujący nie może żądać od najemcy opuszczenia mieszkania. Już teraz prawo egzekucyjne stanowi, że prawo najemcy do nietykalności cielesnej ma pierwszeństwo przed interesem właściciela w przypadku eksmisji. Ponieważ wszyscy ludzie są wezwani do solidarnego działania i drastycznego ograniczenia kontaktów, najemca nie może być zmuszony do wyprowadzki – również w celu ochrony innych.

Czy Jobcenter może mi pomóc?

Tak, najemcy powinni sprawdzić, czy są uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych, pracy w niepełnym wymiarze godzin lub zasiłku mieszkaniowego. W związku z ostatnimi zmianami w Kodeksie Ubezpieczeń Społecznych, wniosek o podstawowe wsparcie dochodów może być teraz składany szybko i nieformalnie telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie do właściwej agencji pracy. Nowe przepisy w prawie ubezpieczeń społecznych przewidują m.in., że w pierwszym półroczu otrzymywania świadczeń wydatki na czynsz i ogrzewanie są pokrywane w rzeczywistej wysokości; nie ma potrzeby przeprowadzania audytu finansowego w tym okresie.

Czy kontrole z Jobcenter są nadal dozwolone i czy można je również zastąpić połączeniami wideo?

Kontrole są zasadniczo nadal dozwolone, ale w miarę możliwości powinny być odłożone na okres po pandemii.