Porady socjalne

 

Porady socjalne obejmują tematy: integracji społecznej, świadczeń socjalnych, świadczeń dla dzieci, inwalidztwa, emerytur, rent, ubezpieczeń i zasiłków pielęgnacyjnych.

Nasze poradnictwo ma na celu pomóc w odnalezieniu się w nowym środowisku społecznym i przyczynić się do wzmocnienia samodzielności życiowej i zawodowej, a w konsekwencji zwiększyć udział w życiu społecznym w Niemczech. W związku z tym udzielamy porad orientacyjnych, prewencyjnych, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Wspieramy w pełnoprawnym funkcjonowaniu w nieznanych normach formalnych czy zwyczajowych.

Ponadto wspieramy w istniejących już trudnych sytuacjach, między innymi rodzinnych, finansowych, zdrowotnych jak i zawodowych.

 

Nie wiesz jakie są zasady udzielania świadczeń socjalnych, jakie masz prawa i obowiązki, jak funkcjonuje system urzędowy w Niemczech? To skorzystaj z naszego poradnictwa! Udzielamy informacji i porad dotyczących świadczeń przyznawanych według SGB II (ALG II), SGB XII (zasiłek socjalny) oraz SGB III (zasiłek dla bezrobotnych, ALG I). Oferujemy również pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków, w komunikacji z urzędami jak również egzekwowaniu prawa dotyczącego pomocy socjalnej. W sprawach, gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza takich jak: sprawy rentowe czy zasiłki pielęgnacyjne, po wstępnym zapoznaniu się z problemem przekierowujemy do odpowiednich instytucji, które udzielą Ci bardzo dokładnych informacji.

 

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu porady (numer telefonu: +49/30 615 17 17)

 

Porady są udzielane w ramach następujących projektów: Międzykulturowej Poradni Pierwszego Kontaktu dla Migrantów (głównie z UE), MBE, MSD, Gemeinsam.Schaffen.