Porady pracownicze

Doradztwo pracownicze obejmuje tematy związane z pracą, sprawy wypowiedzeń, urlopów, wypadków przy pracy, ochrony macierzyńskiej.

Nasze porady dotyczące problematyki związanej z prawem pracy obejmują podstawowe zagadnienia z nim związane.

W skomplikowanych przypadkach kierujemy naszych klientów do współpracującego z Polską Radą Społeczną, Berlińskiego Centrum Doradczego do Spraw Migracji i Pracy (BEMA- Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit), jak również do udzielającego w naszym stowarzyszeniu porad prawnika.

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu porady (numer telefonu: +49/30 615 17 17).

Porady są udzielane w ramach następujących projektów: Międzykulturowej Poradni Pierwszego Kontaktu dla Migrantów (głównie z UE), MBE, MSD, Gemeinsam.Schaffen.