Porady konsumenckie

 

Porady konsumenckie obejmują zagadnienia związane z prawami i obowiązkami konsumenta.

Informujemy i pomagamy konsumentom indywidualnym w sprawach przestrzegania prawa konsumenckiego w Niemczech, w szczególności zaś w sprawach naruszenia tego prawa. Prowadzimy konsultacje i wspieramy poszkodowanych konsumentów.

Tematyka spraw dotyczy przede wszystkim:

  • umów  w tym umów zawartych na odległość (np. przez Internet czy telefon),
  • niedozwolonych klauzul umownych,
  • umów     o dostawę mediów oraz ich wypowiedzenia lub zmiany,
  • spraw konsumenckich w internecie,
  • spraw ubezpieczeniowych,
  • spraw bankowych,
  • usług telekomunikacyjnych
  • działalności firm windykacyjnych i komorniczych,
  • podróży, transportu,  prawa  opiekuńczego oraz pacjenta w tym określenie woli pacjenta (określenie zakresu czynności medycznych, reanimowania itp.).

Podpowiemy, jak radzić sobie z pismami od komornika lub firm windykacyjnych. Pomagamy również w sformułowaniu odwołań, zażaleń lub wyjaśnień.

Zapraszamy również na szkolenia i seminaria związane z powyższą tematyką.

Współpracujemy z Centralą Konsumenta w Berlinie, która może przejąć bardziej skomplikowane sprawy również w języku polskim.

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu porady (numer telefonu: +49/30 615 17 17)

 

Porady są udzielane w ramach następujących projektów: Międzykulturowej Poradni Pierwszego Kontaktu dla Migrantów (głównie z UE), MBE, MSD, Gemeinsam.Schaffen.