Nasz program mentorski Gemeinsam. Schaffen.

O co chodzi?

https://polskarada.de/poznaj/

 

Wolontariat

Jeśli chcesz czynnie angażować się w życie społeczne włącz się do programu mentorskiego, który daje możliwość tworzenia tandemów (mentor/ mentee) i budowania przez to sieci obywatelskiego zaangażowania. Jesteśmy otwarci na rożne formy wolontariatu, np. wolontariat inicjatywy, Chancenpatenschaften/ Mentoring Szans w programie Gemeinsam.Schaffen., lub bardziej zobowiązujące formy jak BFD- Bundesfreiwilligendienst.

 

Program mentorski Polskiej Rady Społecznej – Mentoring Szans

Co to jest Mentoring Szans?

Celem projektu “Gemeinsam.Schaffen.” w federalnym programie “Menschen stärken Menschen” jest łączenie ludzi o podobnych pasjach, hobby, czerpanie siły poprzez budowanie więzi i tworzenie grup wsparcia. Od początku swojego istnienia, od roku 2016, projekt wspiera idee integracji jako rozmaicie rozumianej wymiany multikulturowej.

Mentoring Szans to przede wszystkim wspieranie się we wszelkich trudnościach związanych z życiem na obczyźnie, to tandemy językowe, seminaria, warsztaty, integracja rozumiana jako doświadczenie dzielenia się wiedzą, odnajdywanie własnych zasobów. Stawianie za cel aktywizacji zawodowej i edukacyjnej osób, które w procesie migracyjnym utraciły możliwość kontynuacji kształcenia oraz nabytych umiejętności.

Tandemy to także szansa na znalezienie grupy, z którą się utożsamiamy i dzielimy zainteresowania. W ramach programu możliwe jest organizowanie wspólnych wieczorów filmowych, wyjścia do muzeum, kina, dzielenie się spostrzeżeniami, problemami, a przede wszystkim szukanie rozwiązań i pomoc w codziennych zmaganiach z biurokracją i problemami.

Głównym zamysłem programu jest kultywowanie idei wolontariatu, lecz także wzmacnianie oddolnie tworzonych sieci społecznych, w których możemy reprezentować nasze interesy, wyrażać potrzeby i wyznaczać kierunek osobistego rozwoju.

Program bazuje na kontakcie mentorek i mentorów z osobami potrzebującymi wsparcia.

Więcej o programie:

https://polskarada.de/projekty/gemeinsam-schaffen/

Jak zostać mentorem:

https://asdiqa-berlin.de/wordpress/mentor-werden/

Jak zostać mentee:

https://asdiqa-berlin.de/wordpress/fuer-mentees/

 

Od 2016 roku nasza organizacja koordynuje program mentorski Gemeinsam. Schaffen., przy współpracy z TGD – organizacją turecką w Niemczech oraz Federalnym Ministerstwem do spraw Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży. Zadaniem koordynatorów projektu jest wspieranie wolontariatu poprzez łączenie zainteresowanych w tandemy i grupy wspólnych zainteresowań. Obecnie nasz zespół opiekuje się ponad trzystoma tandemami.

Pośredniczymy w szukaniu wolontariuszy do pomocy dla nowoprzybyłych jak i lokalnej społeczności, uchodźców i młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji socjalnej i edukacyjnej. Tandemy mają możliwość korzystania z budżetu na wspólne aktywności w ramach czasu wolnego i mogą regularnie uczestniczyć w oferowanych przez nas spotkaniach i grupach, jak zajęcia literackie, filmowe, blogowanie i voguing.

Poza tym oferujemy szkolenia i warsztaty na następujące tematy: komunikacja międzykulturowa, szukanie zakwaterowania dla uchodźców, różnorodność w obszarach miejskich.

Projekt jest otwarty dla wszystkich, bez względu na pochodzenie. Aktualnym punktami ciężkości są m.in. wspieranie uchodźców, osób przynależących do społeczności LGBT, młodych matek, partnerstw żydowsko-arabskich, stomatologów oczekujących na uznanie dyplomu w Niemczech.

Uczestnicy projektu odzwierciedlają ogólny cel projektu, którym jest wzmacnianie spójności społecznej poprzez akceptację różnorodności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym projekcie, skontaktuj się z nami:

 

Anna-Christina Hartmann       asdiqa@outlook.de
Franek Machowski       f.machowski@polskarada.de
Karolina Siwik       karolina.siwik@polskarada.de

Gemeinsam. Schaffen. jest częścią federalnego programu Menschen stärken Menschen, finansowany przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.