O nas

Polska Rada Społeczna e.V. jest najstarszą polską organizacją imigrancką zajmującą się sprawami społecznymi, doradztwem socjalnym oraz partycypacją tymczasowych i stałych polskich migrantów w Niemczech.

W latach 80. skutecznie walczyliśmy o prawa Polek i Polaków jako azylantów, w latach 90. dążyliśmy do poprawy sytuacji Polaków w Niemczech. Obecnie wspieramy migrantki i migrantów w Niemczech i działamy na rzecz ich lepszej integracji, lepszego zrozumienia między społeczeństwem przyjmującym a imigrantkami i imigrantami, ale również wskazujemy na słabości niemieckiego państwa socjalnego oraz europejskiej swobody przepływu osób i usług. Dokonujemy tego poprzez pracę u podstaw. Oferujemy doradztwo, organizujemy spotkania informacyjne.

Opowiadamy się za równymi szansami dla wszystkich. Walczymy z degradacja edukacyjną dzieci i młodzieży.

Polska Rada Społeczna umożliwia połączenie między „dołem” i „górą”. Posiadamy wiedzę o problemach imigrantów z UE dzięki poradom socjalnym. Współpracujemy z ministerstwami federalnymi, bierzemy udział w opracowaniu ważnych dokumentów oraz programów na temat integracji w Niemczech. Przekazujemy różnorodnym instytucjom  informacje o sytuacji społeczno-bytowej osób zamieszkujących Niemcy. Naszym celem jest kształtowanie lepszego i bardziej sprawiedliwego wspólnego życia w Niemczech.

Nasze wartości to solidarność, tolerancja i równe traktowanie. Prowadzą nas one w naszej pracy doradczej, w propagowaniu tych, którzy potrzebują wsparcia, w naszej działalności politycznej oraz we współpracy ze społecznościami i władzami. Ważni są dla nas ludzie, którzy są wykluczeni, niedoceniani, i których potencjał nie jest w pełni wykorzystany.

Polska Rada Społeczna reprezentuje “Sieć na rzecz utworzenia polskiego zrzeszenia organizacji społecznych w Niemczech”. W jej skład wchodzi dwadzieścia polskich organizacji z czternastu krajów związkowych. Polska Rada Społeczna jest również członkiem-współzałożycielem Międzykulturowego Zrzeszenia Organizacji Dobroczynnych, Wsparcie i Roznorodnosc, VIW”, pierwszego takiego Zrzeszenia w Niemczech (Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment und Diversity, VIW).

Jako jedyna polska organizacja bierzemy udział w Niemieckim Szczycie Integracyjnym. Zostaliśmy wybrani do Rady Reprezentantek i Reprezentantów Federalnej Konferencji Organizacji Imigranckich. Jesteśmy także współzałożycielem i inicjatorem Rady Migracyjnej Berlin-Brandenburg e.V. (obecnie Rada Migracyjna e.V.) oraz członkiem Parytetowej Organizacji Opieki Społecznej. Współpracujemy z innymi organizacjami imigranckimi, władzami publicznymi, związkami zawodowymi, mediami, centrami naukowymi.  Rocznie wspieramy wiele osób poprzez porady socjalne oraz działalność edukacyjną.