Porady

Skorzystaj z naszych porad

Wspieramy osoby przybyłe do Niemiec poprzez poradnictwo, szkolenia, oferowanie wolontariatu i mentoring.

W Polskiej Radzie Społecznej znajdą Państwo doradców, którzy pomogą w ważnych i pilnych kwestiach związanych z pracą i życiem w Niemczech.

Nasi doradcy mają wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych spraw. To, co nas wyróżnia to znajomość warunków pracy i życia zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Rozumiemy różnice występujące w obu krajach i wynikające z nich trudności w odnalezieniu się w realiach w Niemczech.

Oferujemy Państwu różnorodne możliwości wsparcia:

Poradnictwo socjalne, świadczenia socjalne, świadczenia dla dzieci, ubezpieczenia i zasiłki pielęgnacyjne, https://polskarada.de/porady/socjalne/ prosimy o zgłoszenia z dopiskiem w tytule e-maila: socjalne

Poradnictwo rodzinne, edukacja, rozwody, Jugendamt, https://polskarada.de/porady/rodzinne/, prosimy o zgłoszenia z dopiskiem w tytule e-maila: rodzina

Poradnictwo pracownicze, praca, sprawy wypowiedzeń, urlopów, wypadków przy pracy, ochrony macierzyńskiej, https://polskarada.de/porady/pracownicze/ prosimy o zgłoszenia z dopiskiem w tytule e-maila: praca

Poradnictwo konsumenckie, prawa i obowiązki konsumenta, umowy, zakupy, windykacja, transport, https://polskarada.de/porady/konsumenckie/ prosimy o zgłoszenia z dopiskiem w tytule e-maila: konsument

Poradnictwo prawne, prawnik, pisma sadowe, przepisy prawne, https://polskarada.de/porady/prawne/ prosimy o zgłoszenia z dopiskiem w tytule e-maila: prawnik

Poradnictwo psychologiczne, sytuacje kryzysowe, rozwój osobisty, problemy rodzinne https://polskarada.de/porady/psychologiczne/ prosimy o zgłoszenia z dopiskiem w tytule e-maila: psycholog

Poradnictwo zawodowe, uznawanie zagranicznych dyplomów, podejmowanie pracy, szkolenia zawodowe, https://polskarada.de/porady/zawodowe/ prosimy o zgłoszenia z dopiskiem w tytule e-maila: zawód

Poradnictwo zdrowotne / rehabilitacja, systemu ochrony zdrowia w Niemczech, renty, emerytury, https://polskarada.de/porady/zdrowotne/ prosimy o zgłoszenia z dopiskiem w tytule e-maila: zdrowie

Wszystkie zgłoszenia z odpowiednim dopiskiem prosimy przesyłać na e-mail:  polskarada@polskarada.de