Porady zdrowotne

Szeroko rozumiana problematyka dotycząca systemu ochrony zdrowia w Niemczech.

Aktywizacja i wzmocnienie roli pacjentów, uświadomienie ich praw, informacje o dostępnych rodzajach terapii i procesach leczenia, zasiłkach chorobowych (Krankengeld), możliwościach wyboru kasy chorych.

Pomożemy Tobie w wypełnianiu wniosków o rehabilitację leczniczą (medizinische Rehabilitation), zawodową (berufliche Reha), wniosków o świadczenia pielęgnacyjne (Pflegegeld), oraz wniosków o orzeczenie o niepełnosprawności. Pomagamy również w tłumaczeniu diagnoz i orzeczeń lekarskich.

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu porady (numer telefonu: +49/30 615 17 17)

Porady są udzielane w ramach następujących projektów: Międzykulturowej Poradni Pierwszego Kontaktu dla Migrantów (głównie z UE), MBE, MSD, Gemeinsam.Schaffen.