Rodzina

Kinderzuschlag (KiZ) Dodatek dla dzieci (KiZ) 

Rodzinom, które mają niskie dochody przysługuje dodatek na dziecko (Kinderzuschlag), który otrzymują dodatkowo obok zasiłku na dziecko. W czasie pandemii zasady dostępu do uzyskania dodatku na dziecko zostały dopasowane.  

Rodziny, które z powodu epidemii korony straciły dochody i obecnie (tylko) uzyskują niewielki dochód dla siebie i na swoje dzieci w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 r. mają możliwość otrzymania specjalnego dodatku na dziecko dodatkowo do zasiłku na dzieci. 

Co jest nowe w tej regulacji: 

– Decydującym czynnikiem dla sprawdzenia, czy awaryjny KiZ jest zatwierdzony, jest dochód rodziców w ostatnim miesiącu, dla wniosków od  1 kwietnia 2020. Dla wniosków złożonych w kwietniu istotny jest zatem dochód z marca; dla wniosków złożonych w maju – dochód z kwietnia (do tej pory należało przedłożyć dokumenty poświadczające średnią dochodów z ostatnich sześciu miesięcy), 

– w przypadku awaryjnego KiZ, rodzice nie muszą już udzielać informacji o majątku, jeśli nie posiadają znacznego majątku.

Dodatek na dziecko wspiera rodziny o niskich dochodach do 185 euro miesięcznie/na dziecko – dodatkowo do zasiłku na dziecko. Na przykład, dla pary z dwójką dzieci, za niewielki dochód uważa się dochód od ok. 1400 do ok. 2400 euro netto przy średnich kosztach mieszkaniowych.

Więcej informacji tutaj: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/kinderzuschlag/notfall-kiz

www.kinderzuschlag.de 

www.infotool-familie.de

www.familienportal.de

www.notfall-kiz.de

Notbetreuung für Kinder / Opieka nad dziećmi w nagłych wypadkach

Opieka nad dziecmi w przedszkolach przysługuje rodzicom, którzy pracują w zawodach ważnych dla funkcjonowania systemu (systemrelevante Berufe). Więcej informacji tutaj: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/

Opieka w nagłych wypadkach w placówkach opieki dziennej jest również dostępna dla dzieci niepełnosprawnych o znacznie zwiększonej potrzebie pomocy społeczno-pedagogicznej (dzieci z grupy B) lub o porównywalnych ciężkich upośledzeniach, wymagających szczególnego wsparcia i opieki, jeśli nie ma możliwości opieki domowej, opieki i wsparcia. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy rodzice są zatrudnieni w zawodzie o znaczeniu systemowym, czy też nie.

Informacje dotyczące opieki w nagłych wypadkach: berlin.de/sen/bjf/coronavirus/current/emergency care/

Informacje o zamknięciach szkół:

Informacje dla rodziców na temat aktualnej sytuacji dotyczącej zamykania szkół, terminów egzaminów itp. można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulschliessung/ .

Istnieje również specjalna infolinia, gdzie można zadać pytania dotyczące zamykania szkół i sytuacji dzieci: Tel: 90227-6000 (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.30)

Pytania można również zadawać za pośrednictwem poczty elektronicznej: schule.notfallbetreuung@senbjf.berlin.de