Warsztaty filmowe „Pokaż skąd pochodzisz”

Warsztaty filmowe „Pokaż skąd pochodzisz” są stworzone dla młodzieży z rodzin migranckich. Młodzi ludzie z różnych krajów za sprawą medium filmowego badają tematy takie jak tożsamość czy integracja.

Poprzez pracę na planie filmowym poszukują odpowiedzi na pytania: Czym jest dla mnie moja kultura? Jak moje pochodzenie może inspirować innych ludzi? Co mogę odkryć dla siebie poprzez inne kultury?

Uczestnicy poznają nawzajem swoje korzenie, pochodzenie i aktywnie wypracowują odpowiedzi na powyższe pytania w ramach wspólnego projektu filmowego.

W posiadaniu tła migracyjnego widzimy zalety. Nie tylko uczymy języka filmowego, ale także pomagamy młodym ludziom zrozumieć ich rolę w społeczeństwie wielokulturowym.

Podczas warsztatów młodzież przygotowuje reportaż i krótki film. Na początku poznają podstawy teorii filmu, oglądają przykładowe filmy i poznają formy dziennikarskie. Następnie wykonują liczne ćwiczenia ze sprzętem filmowym i dziennikarskim (np. realizacja zdjęć filmowych, praca z kamerą, postprodukcja). W drugiej części warsztatów kręcimy film. Temat filmu jest zgodny z naszym motywem przewodnim “Integracja”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie, skontaktuj się z:

Michalina Mrozek – michalina.mrozek@gmail.com

albo:

zeigeherkunft@gmail.com

 

Mój kraj – czas na przyszłość jest realizowany w ramach programu “Kultura czyni silnym”, Sojusze dla Edukacji. Program finansowany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań.