Zatrudnieni

Prawo pracy

Sytuacja spowodowana pandemią Covid-19, dała się we znaki nie tylko pracodawcom, ale również
pracobiorcom w Polsce, Niemczech, pozostałych krajach Uni Europejskiej i na całym świecie. Coraz
więcej firm zarówno tych dużych, średnich czy małych zmuszonych zostało do redukcji etatów, a w
niektórych przypadkach do całkowitego zawieszenia swojej działalności gospodarczej. Z dnia na dzień
wzrasta liczba osób pozbawionych możliwości zarabiania pieniędzy. Jakie obowiązki i prawa w
zaistniałej sytuacji ma pracobiorca a jakie pracodawca, jak również istotne informacje, pytania i
odpowiedzi związane z prawem pracy a pandemią Covid-19 znajdą Państwo poniżej:

Najważniejsze pytania i odpowiedzi wokół prawa pracy

Informacja w języku polskim:

https://www.bmas.de/

Punkty doradcze:

Projekt Uczciwa mobilność (Faire Mobilität)
Projekt przyczynia się do wyegzekwowania stosownych płac i uczciwych warunków pracy dla
pracowników ze środkowo- i wschodnioeuropejskich państw UE na niemieckim rynku pracy. W
aspekcie politycznym za projekt odpowiada Zarząd Federalny niemieckiej centrali związków
zawodowych DGB. Projekt uzyskał wsparcie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/

Willkommenszentrum Berlin- Centrum powitalne Berlin, tel.: (030) 9017 2326/ Faks: (030) 9017-
2320 poprzez E-Mail: willkommenszentrum@intmig.berlin.de
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/pl/

Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit (BEMA)
Poradnictwo w języku polskim z zakresu prawa pracy. Porad udziela Pani Monika Fijarczyk, drogą
telefoniczną i mailową ( do odwołania ) w następujące dni tygodnia: wtorek od 14.00-18.00, środa od
09.00-15.00 i czwartek 09.00-15.00
Tel: + 49 (0) 30 5130 192 79
E-mail: fijarczyk(at)berlin.arbeitundleben.de
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_polnisch-1.pdf

Doradztwo migracyjne 4.0
Praktyczne porady w języku polskim z zakresu prawa pracy i nie tylko znajdą Państwo również tutaj:
https://www.facebook.com/Doradztwo4.0/

Polnischer Sozialrat e.V. – Polska Rada Społeczna
Porady w biurze Polskiej Rady Społecznej udzielane są na chwilę obecną tylko i wyłącznie drogą
telefoniczną i mailową od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 16.00
https://polskarada.de/aktualnosci/

Najważniejsze rady w obszarze prawa pracy
https://polskarada.de/faqs-kryzys-epidemiczny-a-prawo-pracy/


Pakiet ochrony socjalnej dla pracowników

Co to jest pakiet ochrony socjalnej?

To nowe prawo wprowadzone w zwiazku z aktualna sytacja. Ustawa ta zmienia Księgę II Kodeksu
Socjalnego, umożliwiając większej liczbie osób otrzymanie wsparcia finansowego.

Kto jest uprawniony do otrzymania podstawowych świadczeń z tytulu ALG II?

Podstawowe zabezpieczenie socjalne w postaci zasiłku dla bezrobotnych z tytulu ALG II, moga
otrzymać osoby, ktore spełniaja następujące warunki:

  • jestes zdolny do pracy, ale nie możesz utrzymać się z własnych dochodów ani z (znacznych) aktywów, (oszczednosci).
  • podstawowe zabezpieczenie socjalne w postaci zasilku ALG II jest również mozliwe dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, osób wykonujących wolny zawód i przedsiębiorców, pod warunkiem, że spełniają okreslone wymagania.
  • każdy, kto otrzymuje zasiłek z tytułu tzw. Kurzarbeit, ma obnizone wynagrodzenie i nie jest w stanie pokryć kosztów utrzymania siebie i swojej rodziny, może otrzymać podstawowe wsparcie socjalne jako świadczenie dodatkowe.

Jesteś już klientem Jobcenter i Twój okres naliczeniowy kończy się w okresie od 31.03.2020 do
30.08.2020 włącznie, nie potrzebujesz składać wniosku o przedluzenie swiadczen. Będą one
automatycznie płacone nadal.

Jak dokładnie nowe prawo sprawnie zabezpieczy Twoją sytuację finansową?

Ustawa wprowadziła nowe zasady dotyczące podstawowych zabezpieczeń socjalnych:
Jeśli okres przyznania swiadczen rozpoczal się między 01.03.2020 a 30.06.2020, możesz zachować
swoje oszczędności (aktywa) przez pierwsze 6 miesięcy, w których otrzymujesz świadczenia, pod
warunkiem, że limit maksymalny nie zostanie przekroczony.
Ważne: Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy we wniosku zaznaczyłeś, że nie posiadasz żadnych
istotnych aktywów. Ta nowa zasada ma na celu zapewnienie szybkiego otrzymania wsparcia
finansowego z tytułu świadczenia podstawowego tzw. ALG II.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy, w których otrzymujesz świadczenia, obowiązują następujące zasady:
Przy składaniu wniosku o przyznanie świadczeń po raz pierwszy, będą uwzględniane rzeczywiste
wydatki na mieszkanie i ogrzewanie. Oznacza to, że nikt, kto ubiega się o podstawowe świadczenia w
okresie od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., nie będzie musiał się teraz przeprowadzac.

Jak mogę ubiegać się o podstawowe świadczenia socjalne- ALG II tzw. Corona-Grundsicherung?

Wypełnij uproszczony wniosek -VA-wpisując wymagane dane w dokumencie PDF.
Wydrukuj wypełniony dokument PDF i podpisz go.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, wykonujące wolny zawód i przedsiebiorcy
wypełniaja dodatkowo uproszczony wniosek – KAS- z przewidywanym dochodem z pracy na własny
rachunek w najblizszym okresie naliczeniowym.
Następnie wydrukuj załącznik i podpisz go.
Wyślij podpisany wniosek (z załącznikiem, jeśli dotyczy) do lokalnego urzędu pracy- JC – pocztą,
pocztą elektroniczną lub wrzuc wydrukowany do skrzynki pocztowej lokalnego urzedu.
Poczekaj na odpowiedź z lokalnego urzędu pracy lub Job Center.

Formularze, wnioski i informacje o pakiecie ochrony socjalnej w jezyku niemieckim znajdziesz w
ponizszym linku: https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-grundsicherung/

Więcej informacji:
https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung
Telefon-Hotline für Sie: 0800 4 5555 23 (bezpłatnie)
Nie masz możliwości wydrukowania wniosku? Nie ma problemu. Możesz również wysłać nieformalne
podanie o przyznanie swiadczen z tyt. ALG II do lokalnego urzędu pracy – telefonicznie, pocztą
elektroniczną lub faksem.