FAQs: Kryzys epidemiczny a prawo pracy

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - FAQs: Kryzys epidemiczny a prawo pracy

Stan na: 17.03.2020, 12:19

Czy mój pracodawca może zwolnić mnie z powodu epidemii?

Podczas epidemii obowiązują normalne przepisy dotyczące ochrony przed zwolnieniem. Wiele firm ponosi straty, ale nie uzasadnia to automatycznie rozwiązania umowy o pracę.

Dlatego nie powinni Państwo podpisywać żadnych umów o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron ani umów zmieniających umowę o pracę, które przedłoży Państwu pracodawca bez konsultacji z doradcą.

Jeśli są Państwo zatrudnieni dłużej niż 6 miesięcy, a firma zatrudnia więcej niż 10 osób, maja Państwo ochronę przed zwolnieniem.

W razie otrzymania wypowiedzenia, zasięgnijcie Państwo porady i złóżcie skargę dotyczącą ochrony przed zwolnieniem w Sądzie pracy w ciągu 3 tygodni od doręczenia wypowiedzenia.

Czy pracodawca musi mi dalej płacić, jeśli firma jest zamknięta przez inspekcje sanitarną lub pracodawcę z powodu epidemii?

Tak, mają Państwo wtedy prawo do dalszego wypłacania wynagrodzenia od pracodawcy przez sześć tygodni.

Pracodawcy nie wolno dać urlopu wypoczynkowego ani wykorzystać dni wolnych za godziny nadliczbowe. Dlatego nie podpisuj żadnych wniosków o urlop wypoczynkowy lub bezpłatny, które zostaną Ci przedstawione.

Miałem kontakt z zarażoną osobą i dlatego osobiście poddano mnie kwarantannie. Czy nadal otrzymam wynagrodzenie?

Jeśli są Państwo osobiście poddani kwarantannie i nie mogą pracować, pracodawca musi nadal wypłacać wynagrodzenie przez okres sześciu tygodni, ponieważ przewiduje to ustawa o ochronie przed infekcjami.

Jeśli maja Państwo objawy choroby, są już niezdolni do pracy powinni Państwo przedłożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie, najpóźniej od czwartego dnia choroby (pracodawca może jednak zażądać zwolnienia lekarskiego od pierwszego dnia choroby).

Pracuję w sklepie, do którego przychodzi wielu klientów i boję się infekcji. Czy muszę przyjść do pracy?

Z powodu samego strachu przed infekcją nie można odmówić pracy. Odmowa wykonywania pracy jest uzasadniona, tylko jeśli faktycznie nie jesteśmy w stanie pracować ze względu na chorobę. Ryzyko zarażenia koronawirusem jest postrzegane jako ogólne ryzyko życiowe, dlatego muszą Państwo nadal pojawiać się w pracy.

Pracodawca powinien jednak zapewnić Państwu środki ochronne, np. dezynfekujące. Nie może również zabronić Państwu wykonywania pracy w masce ochronnej i rękawiczkach.

Czy muszę poinformować mojego pracodawcę, że jestem zarażony koronawirusem?

Zasadniczo nie ma obowiązku informowania pracodawcy o przyczynie niezdolności do pracy. Jednak zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Federalne Ministerstwo Pracy istnieją wyjątki: jeśli u pracownika zdiagnozowano koronawirusa, pracodawca może poprosić o informację, aby chronić innych pracowników.

Czy muszę wziąć urlop, jeśli muszę zająć się dziećmi z powodu zamknięcia szkoły?

Zapewnienia opieki nad dziećmi jest obowiązkiem rodziców. Jeśli nie ma innej możliwości (np. opieka przez drugiego z rodziców), mogą Państwo odmówić wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi.

Jeśli nie jest to wyraźnie wyłączone w umowie o pracę lub układzie zbiorowym, maja Państwo prawo do dalszego wynagrodzenia przez pracodawcę zgodnie z § 616 BGB.

Jeśli zastosowanie tego przepisu jest w danym przypadku wykluczone, pracodawca zwalnia z obowiązku wykonywania pracy, ale nie płaci wynagrodzenia.

Można oczywiście wykorzystać zgromadzone godziny nadliczbowe lub wziąć urlop wypoczynkowy. Wtedy otrzymają Państwo zapłatę.

W wielu firmach obecnie zawierane są specjalne regulacje dotyczące takich przypadków. Porozmawiajcie więc Państwo z pracodawcą o tym, jak najkorzystniej rozwiązać tę wyjątkową sytuację!

Opracowanie: Monika Fijarczyk

BEMA*

* w kontrowersyjnych kwestiach pdawana jest oficjalna wersja BMAS

(1) Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *