Edukacja

Uznanie kwalifikacji w Niemczech

Portal informacyjny rządu Niemieckiego, dotyczący uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/pl/uznanie-zawodu.php

Pod powyższym linkiem uzyskają Państwo szczegółowe informacje związane z tematem pracy oraz procedury
uznania kwalifikacji zawodowych na terenie Niemiec. Strona dostępna jest w języku polskim i oferuje również
glosariusz z wyjaśnieniami terminów, z którymi raz po raz zetkną się Państwo w tekstach na stronach o “Uznaniu
kwalifikacji w Niemczech”.

Możliwości wsparcia finansowego w procedurze uznawania kwalifikacji zawodowych:

Fundusz socjalny uznawania kwalifikacji zawodowych w Berlinie
Program wsparcia (Härtefallfonds Berufsanerkennung Berlin) to pomoc finansowa w celu uznania kwalifikacji
zawodowych dla osób, które uzyskały je za granicą.
Finansowane tą drogą są szczególnie koszty środków wyrównawczych takich jak np.:

 • staż adaptacyjny
 • badanie umiejętności (obywatele UE)
 • egzamin sprawdzający poziom wiedzy (dyplomy z państw trzecich)
  koszty środków szkoleniowych w celu uzyskania pełnego uznania kwalifikacji zawodowych, koszty kursów
  językowych wymaganych w ramach procesu uznawania kwalifikacji (powyżej B1), koszty materiałów niezbędnych
  do nauki czy koszty opieki nad dziećmi.
  Warunkami na przyznanie wsparcia są między innymi:
 • zamieszkiwanie na terenie Berlina przez co najmniej trzy miesiące
 • niemożność finansowania ze środków własnych
 • brak podstawy do uzyskania wsparcia biura pośrednictwa pracy (Jobcenter), agencji zatrudnienia (Agentur für
  Arbeit) albo dotacji federalnej,
  do tego nalezą świadczenia jak SGB II, SGB III, BaföG, środki z programów państwowych QfB i QvB lub z
  federalnego programu finansowania.
  O dofinansowanie mogą starać się osoby, których limit dochodów nie przekracza 26 000 EUR rocznie dla osób
  samotnych i 40 000 EUR dla osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim.
  Kwota finansowania wynosi od 100 Euro do maksymalnie 10.000 Euro na osobę.
  Zgłoszenia należy kierować na adres E-mail: haertefallfonds@intmig.berlin.de
  Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
  https://www.berlin.de

Bezzwrotna dotacja (Anerkennungszuschuss)
Dotacja daje możliwość zwrotu części kosztów uznania zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Wsparcie
przeznaczone jest dla osób o niskich dochodach, w szczególności dla tych, które nie mają możliwości skorzystania
z innych funduszy. Kwota dotacji wynosi od 100 do 600 Euro.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.anerkennungszuschuss.de.
Sieć “IQ Netzwerk”, oferuje porady w rożnych językach. Lista organizacji doradczych dostępna jest m.in. pod
adresem:
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/beratungsstellen_iq_netzwerk.php