MSD (Migrationssozialdienst) Poradnia socjalna dla migrantów głównie pochodzenia wschodnioeuropejskiego

Kontakt: Marcin Dworski, Urszula Rybarczyk, Sylwia Wiśniewska

W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowym:

 • obywatelom Unii Europejskiej ze Wschodniej i Środkowej Europy, przebywającym w Niemczech od ponad trzech lat w ramach prawa do swobodnego przemieszczania się w UE (Freizügigkeitsgesetz), którzy nadal lub ponownie mają potrzeby w zakresie poradnictwa lub wsparcia dotyczącego migracji lub zdrowia (w tym odnośnie niepełnosprawności),
 • osobom o pochodzeniu migracyjnym w wieku powyżej 27 roku życia (w tym repatriantom, późno wysiedlonym „Spätaussiedler” ), których pobyt na terenie Niemiec zgodny jest ze statusem pobytowym,
 • członkom rodzin, którzy dołączają do swoich rodzin w Niemczech, którzy potrzebują poradnictwa i wsparcia w sprawach związanych z pobytem i zabezpieczeniem socjalnym w sytuacjach kryzysów indywidualnych i rodzinnych, a także problemów związanych z ubóstwem i potrzebą uzyskania środków do życia.

W ramach realizacji projektu podejmowane są następujące zadania:

 • wzmacnianie indywidualnych możliwości i kompetencji u migrantów wobec wyzwań procesu integracyjnego,
 • wyposażenie w umiejętności podejmowania samodzielnych działań w sprawach codziennych dzięki poradnictwu o charakterze czasowym, zorientowanym na konkretne potrzeby, zindywidualizowanym i przystosowanym do problemów migrantów.

Porady socjalne udzielane są w następujących tematach:

 • dbanie o przestrzeganie przepisów przez niemieckich pracodawców,
 • wsparcie dla osób, których kwalifikacje zawodowe zostały nieuznane,
 • porady w zakresie SGB II (ALG II), SGB XII (zasiłek socjalny) czy SGB III (zasiłek dla bezrobotnych/ALG I),
 • przybliżanie zasad prawa konsumenckiego,
 • kwestie bezdomności,
 • kwestie związane ze starzeniem się (sprawy emerytalne, pielęgnacyjne),
 • porady zdrowotne i integracja osób niepełnosprawnych,
 • porady rodzinne.

Oferujemy również pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków, w komunikacji z urzędami oraz w egzekwowaniu prawa dotyczącego pomocy socjalnej.

***

Porady udzielane są bezpłatnie w każdy dzień tygodnia oprócz śród w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu.

Tel.: +49/30 615 17 17

e-mail: polskarada@polskarada.de

Godziny udzielania porad:

Pon. 10.00-16.00

Wt.   10.00-16.00

Czw. 10.00- 16.00

Pt.   13.00- 15.00

Jako organizacja zrzeszona w Parytetowej Organizacji Opieki Społecznej, Polska Rada Społeczna jest wykonawcą projektu. Projekt jest finansowany przez Senat Berlina (Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales).