Porady rodzinne

 

Porady te skierowane są do osób potrzebujących informacji lub pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych z rodziną.

Udzielamy porad w kwestiach dotyczących funkcjonowania rodziny w nowych warunkach, integracją, nauką języka, systemem socjalnym, zdrowotnym i edukacyjnym.

Pomagamy w sytuacjach kryzysowych; wspieramy w rozwiązaniu konfliktów wychowawczych i partnerskich, a także konfliktów z urzędami i instytucjami. W razie potrzeby kierujemy do odpowiednich jednostek fachowych i pomagamy nawiązać z nimi kontakt.

Udzielamy informacji rodzinom planującym przeprowadzkę do Niemiec. Osoby takie mogą dowiedzieć się od naszych doradców o niezbędnych wymogach oraz istniejących możliwościach wsparcia ze strony państwa oraz udziału w życiu społecznym i politycznym

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu porady (numer telefonu: +49/30 615 17 17)

Porady są udzielane w ramach następujących projektów: Międzykulturowej Poradni Pierwszego Kontaktu dla Migrantów (głównie z UE), MBE, MSD, Gemeinsam.Schaffen.