Przedsiębiorcy

Praca krótkoterminowa (Kurzarbeit)

Niemieckie firmy stosują w okresie pandemi Covid-19 przemyślaną strategię, ktora polega na tym, że
zamiast zwalniać pracowników, odsyłają ich do domów i nadal płacą. Umożliwia im to tzw. Kurzarbeit.
Jest to finansowany przez państwo program, który polega na redukowaniu regularnego wymiaru
zatrudnienia. Pracodawca może za zgodą pracownika złożyć wniosek do Federalnego Urzędu Pracy
(Agentur für Arbeit ) o przejściowe, trwające maksymalnie 12 miesięcy, finansowanie wynagrodzenia
w czasie, w którym ten pracownik nie wykonuje pracy z powodu przestoju. Więcej informacji na ten
tamat znajdą Państwo w linkach poniżej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl

https://www.bmwi.de

Tutaj można wnioskować o Kurzarbeit: https://www.arbeitsagentur.de

Ważna informacja dotycząca wynagrodzenia w ramach Kurzarbeitergeld:

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., niezależnie od przepisów sekcji
106 ust. 3, wynagrodzenia z tytułu innego zatrudnienia w sektorach i zawodach o znaczeniu
systemowym, które zostały podjęte w okresie otrzymywania dodatku krótkoterminowego, nie są
doliczane do rzeczywistego wynagrodzenia, pod warunkiem że wynagrodzenie z tytułu nowo
podjętego zatrudnienia wraz z dodatkiem krótkoterminowym i pozostałym rzeczywistym
wynagrodzeniem z tytułu pierwotnego zatrudnienia nie przekracza kwoty docelowego wynagrodzenia
z tytułu zatrudnienia, za które wypłacany jest dodatek krótkoterminowy. Zatrudnienie podjęte przy
poborze zasiłku za pracę w niepełnym wymiarze godzin zgodnie z punktem 1 jest zwolnione z
ubezpieczenia w celu wspierania zatrudnienia.


Pakiet ochrony socjalnej dla pracowników i samozatrudnionych

Co to jest pakiet ochrony socjalnej?

To nowe prawo wprowadzone w zwiazku z aktualna sytacja. Ustawa ta zmienia Księgę II Kodeksu
Socjalnego, umożliwiając większej liczbie osób otrzymanie wsparcia finansowego.

Kto jest uprawniony do otrzymania podstawowych świadczeń z tytulu ALG II?

Podstawowe zabezpieczenie socjalne w postaci zasiłku dla bezrobotnych z tytulu ALG II, moga
otrzymać osoby, ktore spełniaja następujące warunki:

  • jestes zdolny do pracy, ale nie możesz utrzymać się z własnych dochodów ani z (znacznych) aktywów, (oszczednosci).
  • podstawowe zabezpieczenie socjalne w postaci zasilku ALG II jest również mozliwe dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, osób wykonujących wolny zawód i przedsiębiorców, pod warunkiem, że spełniają okreslone wymagania.
  • każdy, kto otrzymuje zasiłek z tytułu tzw. Kurzarbeit, ma obnizone wynagrodzenie i nie jest w stanie pokryć kosztów utrzymania siebie i swojej rodziny, może otrzymać podstawowe wsparcie socjalne jako świadczenie dodatkowe.


Jesteś już klientem Jobcenter i Twój okres naliczeniowy kończy się w okresie od 31.03.2020 do
30.08.2020 włącznie, nie potrzebujesz składać wniosku o przedluzenie swiadczen. Będą one
automatycznie płacone nadal.


Jak dokładnie nowe prawo sprawnie zabezpieczy Twoja sytuację finansową?

Ustawa wprowadziła nowe zasady dotyczące podstawowych zabezpieczeń socjalnych:
Jeśli okres przyznania swiadczen rozpoczal się między 01.03.2020 a 30.06.2020, możesz zachować
swoje oszczędności (aktywa) przez pierwsze 6 miesięcy, w których otrzymujesz świadczenia, pod
warunkiem, że limit maksymalny nie zostanie przekroczony.
Ważne: Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy we wniosku zaznaczyłeś, że nie posiadasz żadnych
istotnych aktywów. Ta nowa zasada ma na celu zapewnienie szybkiego otrzymania wsparcia
finansowego z tytułu świadczenia podstawowego tzw. ALG II.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy, w których otrzymujesz świadczenia, obowiązują następujące zasady:
Przy składaniu wniosku o przyznanie świadczeń po raz pierwszy, będą uwzględniane rzeczywiste
wydatki na mieszkanie i ogrzewanie. Oznacza to, że nikt, kto ubiega się o podstawowe świadczenia w
okresie od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., nie będzie musiał się teraz przeprowadzac.

Jak mogę ubiegać się o podstawowe świadczenia socjalne- ALG II tzw. Corona-Grundsicherung?

Wypełnij uproszczony wniosek -VA-wpisując wymagane dane w dokumencie PDF.
Wydrukuj wypełniony dokument PDF i podpisz go.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, wykonujące wolny zawód i przedsiebiorcy
wypełniaja dodatkowo uproszczony wniosek – KAS- z przewidywanym dochodem z pracy na własny
rachunek w najblizszym okresie naliczeniowym.
Następnie wydrukuj załącznik i podpisz go.
Wyślij podpisany wniosek (z załącznikiem, jeśli dotyczy) do lokalnego urzędu pracy- JC – pocztą,
pocztą elektroniczną lub wrzuc wydrukowany do skrzynki pocztowej lokalnego urzedu.
Poczekaj na odpowiedź z lokalnego urzędu pracy lub Job Center.

Formularze, wnioski i informacje o pakiecie ochrony socjalnej w jezyku niemieckim znajdziesz w
ponizszym linku: https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-grundsicherung/

Więcej informacji:
https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung
Telefon-Hotline für Sie: 0800 4 5555 23 (bezpłatnie)
Nie masz możliwości wydrukowania wniosku? Nie ma problemu. Możesz również wysłać nieformalne
podanie o przyznanie swiadczen z tyt. ALG II do lokalnego urzędu pracy – telefonicznie, pocztą
elektroniczną lub faksem.

Świadczenia z tytułu ALG I

Kto jest uprawniony do uzyskania świadczeń z tytułu ALG I?

Jeśli liczba zamówień spadnie do tego stopnia, że nie będziesz mógł dłużej utrzymać się z dochodów,
istnieje również pomoc ze strony Federalnej Agencji Pracy lub urzędów pracy. Zazwyczaj są dwie
możliwości:

  • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla osób prowadzących działalność na własny rachunek (Arbeitslosenversicherung für Selbstständige) Uwaga: Ubezpieczenie to może być zawarte tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli to zrobiłeś i zapłaciłeś składki, możesz zarejestrować się jako bezrobotny, jeśli nie ma żadnej pracy. Ale: Jeśli zarejestrujesz się jako bezrobotny, nie będziesz mógł pracować, poza pracą na linii bocznej – nawet jeśli znów pojawią się zlecenia. Jeśli masz jednak zlecenia, musisz skończyć z bezrobociem i nie będziesz już otrzymywał żadnego zasiłku dla bezrobotnych.
  • Podstawowe zabezpieczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek (Grundsicherung für Selbstständige). Jeśli masz zlecenia, ale twój dochód nie wystarcza na utrzymanie, możesz ubiegać się o podstawowe zabezpieczenie. Podstawowe zabezpieczenie jest również otwarte dla osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, freelancerów i przedsiębiorców, jeśli spełniają oni wymagania. Jeśli otrzymujesz zasiłek z tytułu krótkiego czasu pracy, ale nie możesz pokryć kosztów utrzymania własnego lub rodziny, możesz ubiegać się o podstawowe wsparcie dochodu jako zasiłek uzupełniający.