BFD – Niemiecka służba wolontariacka

Kontakt: Urszula Rybarczyk, polskarada@polskarada.de, tytuł e-maila: BFD

Wolontariat w Niemczech ma długą tradycję i odgrywa istotną rolę dla społeczeństwa.

W wielu placówkach i instytucjach wolontariusze są niezastąpionym i często niezbędnym ogniwem wykonującym ważne zadania, otrzymując jednocześnie możliwość samorozwoju oraz sprawdzenia własnych możliwości w wielu dziedzinach życia publicznego.

BFD jest otwarty dla wszystkich kobiet i mężczyzn od 16 roku życia.

Młodzi wolontariusze mają możliwość zdobycia i pogłębiania kompetencji osobistych i społecznych, natomiast starsi mogą podzielić się własnymi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi. Służba trwa od co najmniej 6 do maksymalnie 24 miesięcy.

Wolontariusze otrzymują ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania wolontariatu oraz kieszonkowe w wysokości max. 250 € miesięcznie. Wymogiem jest odbycie bezpłatnych szkoleń oferowanych przez organizatorów. Tygodniowy czas pracy i zadania zależne są od warunków ustalonych przed podpisaniem umowy i jest dopasowany do wieku wolontariuszy, umiejętności i potrzeb danej placówki.

W czasie wolontariatu możesz:

  • stać się częścią zespołu z innymi ludźmi,
  • wykonywać zadania, które lubisz,
  • zaznajomić się ze specyfiką codziennej pracy w różnych dziedzinach,
  • zorientować się, które aspekty pracy w tych zawodach najbardziej odpowiadają własnym wyobrażeniom i oczekiwaniom zawodowym,
  • planować i realizować własne projekty i wydarzenia,
  • uzmysłowić sobie, jakie kierunki rozwoju zawodowego lub studiów chciałbyś obrać.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym projekcie, skontaktuj się z nami.