Service Layout 3

Includate

Was ist INCLUDATE? INCLUDATE: Bildung für Inklusion ist ein Projekt, das im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ durch das Comparative Research Network e. V mit sechs Partnerorganisationen entwickelt wurde. Die Aktionen […]

READ MORE

MSD (Migrationssozialdienst) Poradnia socjalna dla migrantów głównie pochodzenia wschodnioeuropejskiego

Kontakt: Marcin Dworski, Urszula Rybarczyk, Sylwia Wiśniewska W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowym: obywatelom Unii Europejskiej ze Wschodniej i Środkowej Europy, przebywającym w Niemczech od ponad trzech lat […]

READ MORE

BFD – Niemiecka służba wolontariacka

Kontakt: Urszula Rybarczyk, polskarada@polskarada.de, tytuł e-maila: BFD Wolontariat w Niemczech ma długą tradycję i odgrywa istotną rolę dla społeczeństwa. W wielu placówkach i instytucjach wolontariusze są niezastąpionym i często niezbędnym […]

READ MORE

MBE – Doradztwo migracyjne dla dorosłych imigrantów

  W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowych: migrantom powyżej 27 roku życia, których pobyt na terenie Niemiec zgodny jest ze statusem pobytowym, w ciągu pierwszych 3 lat po […]

READ MORE