W Berlinie powstaje Klub Ojców!

Polska Rada Społeczna - Aktywnie - W Berlinie powstaje Klub Ojców!

Klub Ojców to inicjatywa o charakterze samokształceniowym oraz integracyjnym adresowana do polskojęzycznych ojców i ich potomstwa w wieku szkolnym. Przyjdź i wymień się doświadczeniem o tym, jak budować relacje z dziećmi!

Cele inicjatywy:

  • Zainicjowanie i trwały rozwój nieformalnej inicjatywy edukacyjnej o charakterze samokształceniowym;
  • Wsparcie młodych mężczyzn w pełnieniu roli ojców poprzez wzmocnienie ,,kompetencji ojcowskich”;
  • Aktywizacja mężczyzn w życiu społecznym oraz obywatelskim.


Planujemy między innymi:

  • Spotkania ,,Ojcowie dyskutują”

Formuła: facylitacja i metoda ,,study circle” (szwedzka metoda samokształceniowa)

  • Biblioteczka Klubu Ojców
  • Warsztaty z Komunikacji bez przemocy (NVC)
  • Warsztaty zawodowcy

Tata w pracy!? Na czym polega jego praca?! Ojcowie wejdą w rolę prowadzących, przewodników i mentorów.


Zgłoszenia prosimy kierować na: ojcowie@polskarada.de


Spotkania poprowadzi Krzysztof Wirkus.