Spotkanie z organizacjami migranckimi z Polski

Polska Rada Społeczna - Aktywnie - Spotkanie z organizacjami migranckimi z Polski

Polska Rada Społeczna miała okazję gościć Koalicję Organizacji Mniejszościowych i Migranckich z Polski. Poznaliśmy zaangażowane aktywistki i aktywistów, którzy reprezentują potrzeby m.in. społeczności ukraińskich, kaszubskich oraz ormiańskich. Podczas spotkania mogliśmy pogłębić naszą wiedzę na temat aktualnych wyzwań i szans z jakimi mierzą się organizacje oraz mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami w tworzeniu struktur dachowych w całych Niemczech. Cieszymy się na kontynuację współpracy.