Archiwa: Services

Polska Rada Społeczna - Our Services

Wolontariat

Wolontariat Jeśli chcesz czynnie angażować się w życie społeczne włącz się do programu mentorskiego, który daje możliwość tworzenia tandemów (mentor/ mentee) i budowania przez to sieci obywatelskiego zaangażowania. Jesteśmy otwarci na rożne formy wolontariatu, np. wolontariat inicjatywy, Chancenpatenschaften/ Mentoring Szans w programie Gemeinsam.Schaffen., lub bardziej zobowiązujące formy jak BFD- Bundesfreiwilligendienst. Program mentorski Polskiej Rady Społecznej […]

Read More

MSD (Migrationssozialdienst) Poradnia socjalna dla migrantów głównie pochodzenia wschodnioeuropejskiego

Kontakt: Marcin Dworski, Urszula Rybarczyk, Sylwia Wiśniewska W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowym: obywatelom Unii Europejskiej ze Wschodniej i Środkowej Europy, przebywającym w Niemczech od ponad trzech lat w ramach prawa do swobodnego przemieszczania się w UE (Freizügigkeitsgesetz), którzy nadal lub ponownie mają potrzeby w zakresie poradnictwa lub wsparcia dotyczącego migracji lub zdrowia […]

Read More

BFD – Niemiecka służba wolontariacka

Kontakt: Urszula Rybarczyk, polskarada@polskarada.de, tytuł e-maila: BFD Wolontariat w Niemczech ma długą tradycję i odgrywa istotną rolę dla społeczeństwa. W wielu placówkach i instytucjach wolontariusze są niezastąpionym i często niezbędnym ogniwem wykonującym ważne zadania, otrzymując jednocześnie możliwość samorozwoju oraz sprawdzenia własnych możliwości w wielu dziedzinach życia publicznego. BFD jest otwarty dla wszystkich kobiet i mężczyzn […]

Read More

MBE – Doradztwo migracyjne dla dorosłych imigrantów

  W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowych: migrantom powyżej 27 roku życia, których pobyt na terenie Niemiec zgodny jest ze statusem pobytowym, w ciągu pierwszych 3 lat po przyjeździe do Niemiec, repatriantom w wieku powyżej 27 lat z małżonkami i potomstwem, w ciągu pierwszych 3 lat po przyjeździe do Niemiec, cudzoziemcom żyjących od [...] Read More

Nasz program mentorski Gemeinsam. Schaffen. / Asdiqa-Mentoring

Kontakt: Anna-Christina Hartmann, Dorota, Kot, Thomas Bitter Od 2016 roku nasza organizacja koordynuje program mentorski Gemeinsam. Schaffen. / Asdiqa-Mentoring, przy współpracy z TGD - organizacją turecką w Niemczech oraz Federalnym Ministerstwem do spraw Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży. Zadaniem koordynatorów projektu jest wspieranie wolontariatu poprzez łączenie zainteresowanych w tandemy i grupy wspólnych zainteresowań. Obecnie [...] Read More

Międzykulturowe Centrum Pierwszego Kontaktu i Doradztwa dla Migrantów (głównie z UE)

Welcome - Willkommen - Witamy. Międzykulturowe Centrum Kontaktu i Doradztwa dla Migrantów (głównie z UE) Celem projektu jest poprawa sytuacji imigrantek i imigrantów w Berlinie, przyczynienie się do stworzenia kultury gościnności i przyczynienie się do lepszego współistnienia wszystkich ludzi - z historią migracji i bez niej - w stolicy poprzez pracę integracyjną. Projekt ma na [...] Read More

Warsztaty filmowe „Pokaż skąd pochodzisz”

Warsztaty filmowe „Pokaż skąd pochodzisz” są stworzone dla młodzieży z rodzin migranckich. Młodzi ludzie z różnych krajów za sprawą medium filmowego badają tematy takie jak tożsamość czy integracja. Poprzez pracę na planie filmowym poszukują odpowiedzi na pytania: Czym jest dla mnie moja kultura? Jak moje pochodzenie może inspirować innych ludzi? Co mogę odkryć dla siebie [...] Read More