Archiwa: Services

Polska Rada Społeczna - Our Services

MSD (Migrationssozialdienst) Poradnia socjalna dla migrantów głównie pochodzenia wschodnioeuropejskiego

Kontakt: Ewa Balonis, Marcin Dworski, Urszula Rybarczyk, Sylwia Wiśniewska W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowym: obywatelom Unii Europejskiej ze Wschodniej i Środkowej Europy, przebywającym w Niemczech od ponad trzech lat w ramach prawa do swobodnego przemieszczania się w UE (Freizügigkeitsgesetz), którzy nadal lub ponownie mają potrzeby w zakresie poradnictwa lub wsparcia dotyczącego migracji […]

Read More

BFD – Niemiecka służba wolontariacka

Kontakt: Ewa Balonis, Thomas Bitter Wolontariat w Niemczech ma długą tradycję i odgrywa istotną rolę dla społeczeństwa. W wielu placówkach i instytucjach wolontariusze są niezastąpionym i często niezbędnym ogniwem wykonującym ważne zadania, otrzymując jednocześnie możliwość samorozwoju oraz sprawdzenia własnych możliwości w wielu dziedzinach życia publicznego. BFD jest otwarty dla wszystkich kobiet i mężczyzn od 16 […]

Read More

MBE – Doradztwo migracyjne dla dorosłych imigrantów

  W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowych: migrantom powyżej 27 roku życia, których pobyt na terenie Niemiec zgodny jest ze statusem pobytowym, w ciągu pierwszych 3 lat po przyjeździe do Niemiec repatriantom w wieku powyżej 27 lat z małżonkami i potomstwem, w ciągu pierwszych 3 lat po przyjeździe do Niemiec cudzoziemcom żyjących od [...] Read More

Nasz program mentorski Gemeinsam. Schaffen. / Asdiqa-Mentoring

Kontakt: Anna-Christina Hartmann, Dorota, Kot, Thomas Bitter Od 2016 roku nasza organizacja koordynuje program mentorski Gemeinsam. Schaffen. / Asdiqa-Mentoring, przy współpracy z TGD - organizacją turecką w Niemczech oraz Federalnym Ministerstwem do spraw Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży. Zadaniem koordynatorów projektu jest wspieranie wolontariatu poprzez łączenie zainteresowanych w tandemy i grupy wspólnych zainteresowań. Obecnie [...] Read More

Międzykulturowa Poradnia Pierwszego Kontaktu dla Migrantów (głównie z UE)

Kontakt: Beata Ratajczak Zasada działania projektu brzmi: reagowanie na stale zmieniające się potrzeby, rozpoznawanie ich oraz oferowanie adekwatnych rozwiązań. Cel projektu: Poprawa poziomu partycypacji i integracji społecznej oraz wzmocnienie zaangażowania politycznego migrantów – głównie obywateli UE. Zamierzone cele pracy stowarzyszenia w ramach projektu rozciągają się na następujące pola działania: 1. Wzmocnienie woli integracji i partycypacji [...] Read More

Warsztaty filmowe „Pokaż skąd pochodzisz”

Warsztaty filmowe „Pokaż skąd pochodzisz” są stworzone dla młodzieży z rodzin migranckich. Młodzi ludzie z różnych krajów za sprawą medium filmowego badają tematy takie jak tożsamość czy integracja. Poprzez pracę na planie filmowym poszukują odpowiedzi na pytania: Czym jest dla mnie moja kultura? Jak moje pochodzenie może inspirować innych ludzi? Co mogę odkryć dla siebie [...] Read More