Polska Rada Społeczna żąda opracowania niezależnego planu w celu zwiększenia partycypacji obywateli i obywatelek Unii Europejskiej w Niemczech.

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Polska Rada Społeczna żąda opracowania niezależnego planu w celu zwiększenia partycypacji obywateli i obywatelek Unii Europejskiej w Niemczech.

Oświadczenie prasowe Polskiej Rady Społecznej e.V.

Obywatele gorszej kategorii? Niemiecki Szczyt Integracyjny nie uwzględnia obywateli i obywatelek UE – wciąż brak całościowej strategii rządu Niemiec dla największej grupy nowych migrantów.

– Podczas Szczytu Integracyjnego oraz w procesie NAP-I po raz kolejny prawie nie zwrócono uwagi na obywateli i obywatelki UE – krytykuje dr Marta Neüff. Przewodnicząca Polskiej Rady Społecznej e.V. wzięła udział w dzisiejszym 13. Niemieckim Szczycie Integracyjnym i poruszyła ten temat w rozmowie z kanclerz Angelą Merkel.

Pandemia wykazała, że prawa obywateli i obywatelek UE często są łamane: osoby dojeżdżające do pracy na tereny przygraniczne nie są przepuszczane przez granicę, masarnie, w których pracują niemal wyłącznie pracownicy i pracownice z krajów Unii, stają się ogniskami wirusa COVID-19, a opiekunów i opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych nadal wykorzystuje się i zmusza do całodobowej pracy.

– Osoby takie często nie korzystają ze swojego prawa do równego traktowania i niedyskryminacji, jakie daje nam obywatelstwo Unii Europejskiej. Potrzebujemy lepszych struktur i możliwości pomocy dla osób, których te zjawiska dotyczą – dodaje dr Kamila Schöll-Mazurek, kierowniczka Poradni Międzykulturowej przy Polskiej Radzie Społecznej. Przez wiele lat rząd Niemiec nie wspierał działań i nie korzystał z doświadczenia organizacji migranckich ze środowisk dotkniętych tym problemem. Jednak na dłuższą metę należy nie tylko przestrzegać praw obywateli i obywatelek UE, lecz także zwiększać ich możliwości partycypacji, jak podkreśla dr Neüff.

Dlatego Polska Rada Społeczna e.V. w swoim oświadczeniu w sprawie 13. Niemieckiego Szczytu Integracyjnego wzywa rząd Republiki Federalnej Niemiec do opracowania strategii przyjmowania obywateli i obywatelek Unii Europejskiej w Niemczech oraz zwiększania ich partycypacji. Konkretne działania miałyby obejmować:

  • Powołanie komisji złożonej z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz krajowych instytucji w celu opracowania planu integracji oraz zwiększenia partycypacji obywateli UE w Niemczech (we współpracy z reprezentującymi ich interesy organizacjami migranckimi);
  • Przygotowanie informacji dotyczących partycypacji w językach krajów pochodzenia obywateli i obywatelek UE;
  • Podjęcie działań w celu poprawy perspektyw stałego pobytu oraz partycypacji w przypadku migrantów i migrantek z Europy Środkowej i Wschodniej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących w niepewnych formach zatrudnienia oraz osób bezdomnych;
  • Zapewnienie jeszcze w 2021 roku finansowania dla migranckich organizacji pozarządowych zajmujących się problemami obywateli i obywatelek UE w Niemczech i wyposażenie organizacji tych w zasoby, dzięki którym mogłyby one funkcjonować jako równoprawni aktorzy społeczni;
  • Jak najszybsze wprowadzenie specjalnych regulacji dla osób dojeżdżających do pracy w Niemczech, szczególnie dotkniętych ograniczeniami związanymi z pandemią.

Stanowisko Polskiej Rady Społecznej jako przedstawiciela Polskiej Sieci Federalnej ds. Partycypacji i Spraw Społecznych dotyczące 13. Niemieckiego Szczytu Integracyjnego znaleźć można na stronie internetowej Polskiej Rady Społecznej e.V. www.polskarada.de

Kontakt: dr Marta Neüff, 0171 315 36 67, email: presse@polskarada.de