Polecamy: Przewodnik dla obywateli Unii Europejskiej w Saksonii-Anhalt

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Polecamy: Przewodnik dla obywateli Unii Europejskiej w Saksonii-Anhalt

Fach- und Servicestelle EU-Migration Sachsen-Anhalt (EUmigra wydał nową publikację zatytułowaną “P R Z E W O D N I K dla obywateli
Unii Europejskiej w Saksonii-Anhalt”. Do tej pory broszura została wydana w sześciu językach UE, w tym po polsku: https://www.eumigra.de/eu-wegweiser-details/eu-wegweiser-polnisch-polski.html