O obywatelach Unii Europejskiej w Berlinie

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - O obywatelach Unii Europejskiej w Berlinie

Diana Botescu, Dyrektor Departamentu Senatu ds. Pracy, Spraw Społecznych, Równości, Integracji, Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji, odwiedziła niedawno Polską Radę Społeczną. Jest ona merytorycznym opiekunem naszego projektu Międzykulturowe Centrum Pierwszego kontaktu dla Migrantów, który jest finansowany przez Program Partycypacyjny Kraju Związkowego Berlin. Projekt ma na celu wspieranie migrantów i migrantek w Berlinie, zwłaszcza tych z krajów UE.

Migranci z krajów UE z Europy Środkowej i Wschodniej w Berlinie potrzebują bardziej zdecydowanych działań w celu wspierania ich partycypacji i uniknięcia barier w integracji na rynku pracy. Potwierdzają to doświadczenia centrum doradczego Polskiej Rady Społecznej i różne badania (np. Kontor-Minor lub Sachverständigenrat). W berlińskiej umowie koalicyjnej znajduje się kilka punktów dotyczących tego obszaru. Kierownik Międzykulturowego Centrum Pierwszego Kontaktu dla Migrantów, dr Kamila Schöll-Mazurek, wskazała przykłady przeciągających się procedur administracyjnych i dużej liczby naruszeń prawa pracy.

Diana Botescu zwróciła uwagę na możliwość zgłaszania przypadków dyskryminacji obywateli UE. W Berlinie działa Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung Ombudsstelle. Oprócz tego Federalna Agencja Antydyskryminacyjna pomaga w zakresie naruszeń prawa pracy. Kierownik projektu opowiedziała o spotkaniach z berlińskimi multiplikatorami z Węgier i Rumunii. Na jesień zaplanowano warsztaty w celu omówienia wstępnej strategii dla obywateli UE* w Berlinie, aby zając się m.in. wskazanymi powyżej kwestiami.