Niemieckie prawo pracy, 24 września 2020

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Niemieckie prawo pracy, 24 września 2020

Szkolenie dla polskich pracowników i poszukujących pracy w Niemczech na temat funkcjonowania niemieckiego systemu prawa pracy. Omówione zostaną prawa i obowiązki pracowników, kwestie związane z podpisywaniem umów o pracę oraz ich rozwiązywaniem, jak też socjalne aspekty stosunku o pracę, takie jak ubezpieczenia czy świadczenia państwowe.

24 września 2020 (czwartek)

Czas trwania: 16.30-19.00

Program:

16.30-17.00 wykład – szkolenie hybrydowe,

17.15-19.00 szkolenie dla uczestników, pytania.

                 

Uwaga: liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia, wraz z konkretnymi pytaniami do Pana mecenasa prosimy przesyłać do 20.09 na adres schoell-mazurek@polskarada.de

Miejsce zostanie podane po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia udziału w spotkaniu.

Mecenas Artur Schulz

Ukończył studia prawnicze – prawo niemieckie i europejskie – na Eniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odra – specjalizacja prawo cywilne, w latach 2008-2009 zdał pierwszy a w 2011 roku drugi egzamin państwowy, następnie odbywał aplikację przy sądzie krajowym we Frankfurcie nad Odrą (Landgericht Frankfurt/Oder). W 2011 założył własną kancelarię ze specjalizacją prawo pracy, socjalne i karne, od 2017 zajmuje się głównie prawem socjalnym i prawnym.

Szkolenie realizowane w ramach projektu MBE oraz IA.