Najnowsze informacje dotyczące obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 (stan na 25.01.2021)

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Najnowsze informacje dotyczące obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 (stan na 25.01.2021)

Senat przyjął dziś czwartą poprawkę do rozporządzenia w sprawie środków ochrony przed zakażeniami na podstawie wniosku Pani senator ds. zdrowia, opieki i równości Dilek Kalayci. Kraj związkowy Berlin wdraża w ten sposób ustalenia konferencji z dnia 20 stycznia 2021 ( opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 21.01.2021) ministrów z kanclerz federalną i dostosowuje je do obecnej sytuacji w Berlinie.

W rozporządzeniu w sprawie środków kontroli zakażeń zostaną wprowadzone następujące istotne zmiany:

– środki ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii, których dotyczyły wcześniej, zostaną przedłużone do dnia 14 lutego włącznie.

– w pomieszczeniach zamkniętych należy nosić medyczną maskę twarzową (tzw. maskę chirurgiczną lub nawet maskę filtrującą wirusy o normach KN95 lub FFP2):

– w lokalnym transporcie publicznym, w tym na dworcach kolejowych, lotniskach i terminalach promowych, a także w innych pojazdach z przesiadającymi się pasażerami,

– w handlu detalicznym oraz w zakładach rzemieślniczych, usługowych i innych zakładach handlowych z ruchem publicznym przez wszystkie osoby, tzn. również przez pracowników

– podczas nabożeństw religijnych

– maski są obowiązkowe (zakrywanie ust i nosa) na wszystkich zgromadzeniach, z wyjątkiem tych, które odbywają się wyłącznie przy użyciu pojazdów.

– nabożeństwa kościelne z udziałem więcej niż dziesięciu osób należy zgłaszać we właściwym urzędzie ds. porządku publicznego co najmniej na dwa dni robocze przed ich planowanym odbyciem.

– dopuszczalne są usługi wypożyczania w modelu pick-up dla bibliotek

– obowiązek uczęszczania na zajęcia dla wszystkich uczniów berlińskich szkół zostanie zawieszony do 12 lutego 2021 roku. W związku z tym nadal obowiązują przepisy ustalone dla szkół berlińskich w dniu 8 stycznia. Nadal będzie oferowana awaryjna opieka nad dziećmi.

– berlińskie przedszkola i domy opieki nad dziećmi są zamknięte. Wszystkie placówki oferują usługi pogotowia ratunkowego.

– zwolnienia z kwarantanny przy wjeździe zgodnie z § 22 ust. 2-4 nie mają już zastosowania do osób wjeżdżających z obszarów, na których rozprzestrzeniły się nowe mutacje wirusa.

Zmienione rozporządzenie o środkach ochrony przed zakażeniami wejdzie w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń Kraju Związkowego Berlin. Można go wtedy znaleźć pod adresem: https://www.berlin.de/corona/.