Najnowsze informacje o obostrzeniach, stan na 4.02.2021

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Najnowsze informacje o obostrzeniach, stan na 4.02.2021

Rozporządzenie w sprawie działań na rzecz ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2
Wczoraj Senat przyjął piątą poprawkę do Rozporządzenia w Sprawie Środków Zapobiegania Zakażeniom na podstawie projektu ustawy wniesionego przez Senatora ds. zdrowia, opieki i równości, Panią Dileka Kalayc.

W rozporządzeniu w sprawie środków kontroli zakażeń wprowadza się następujące zmiany:
§ We wszystkich pojazdach należy nosić maskę medyczną. Dotyczy to osób, które nie prowadzą pojazdu i nie są objęte § 2 ust. 2 (małżeństwo, partnerzy życiowi, osoby z tego samego gospodarstwa domowego).
§ Obowiązek maski dotyczy również zgromadzeń z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych (parady samochodowe), pod warunkiem, że w samochodzie znajdują się nie tylko osoby z tego samego gospodarstwa domowego.
§ Obowiązek kwarantanny krajowej dla osób podróżujących do państw uznawanych za obszar ryzyka (obszary dotknięte mutacja wirusa) zwiększony z 10 do 14 dni.
§ Usunięto możliwość skrócenia kwarantanny (po 5 dniach) dla podróżnych z krajów uznawanych za obszar ryzyka (kraje dotknięte mutacja wirusa).  § Wyjątki od górnych limitów dla osób uczestniczących w imprezach zostają rozszerzone na posiedzenia rady zakładowej, centralnej rady zakładowej i członków rad nadzorczych na podstawie Ustawy o Prawie Zakładowym oraz, analogicznie, na posiedzenia odpowiednich organów na podstawie Ustawy o Przedstawicielstwie Pracowniczym.

Zmienione rozporządzenie o środkach ochrony przed zakażeniami wejdzie w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń Kraju Związkowego Berlin.
Można je znaleźć pod adresem: https://www.berlin.de/corona/.