Najnowsze informacje dotyczące obostrzeń związanych z pandemią Covid-19

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Najnowsze informacje dotyczące obostrzeń związanych z pandemią Covid-19

Senat Berlina po posiedzeniu, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021 roku, przyjmuje poprawkę do rozporządzenia w sprawie środków kontroli zakażeń.

Komunikat prasowy z dnia 12.01.2021 r.

Senat Berlina, na podstawie projektu ustawy przedłożonej przez Panią Senator ds. zdrowia, opieki i równouprawnienia Dilek Kalayci, przyjął drugą poprawkę do rozporządzenia w sprawie środków ochrony przed zakażeniami.

Rozporządzenie w sprawie środków ochrony przed zakażeniami informuje o następujących  istotnych zmianach:

– opuszczenie własnego mieszkania, domu lub innego miejsca pobytu dozwolone jest tylko z ważnych powodów. Opuszczenie obszaru miejskiego Berlina  w promieniu 15 kilometrów od miejsca zamieszkania wprowadzone zostanie wtedy, gdy przekroczona zostanie  tendencja 200 przypadków zakażeń na 100.000 mieszkańców dziennie, w przeciągu 7 dni. Wyjątki stanowią na przykład: sytuacje wyjątkowe, praca, opieka nad osobami wymagającymi opieki, wizyty w urzędach, wezwania do sądu, leczenie lub sprawowanie opieki nad osobami chorymi. Dbanie o zwierzęta tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

– osoby wjeżdżające do kraju związkowego Berlina drogą lądową, morską lub powietrzną z zagranicy i przebywające w strefie ryzyka w rozumieniu § 2 pkt 17 ustawy o ochronie przed zakażeniami (Infektionsschutzgesetz)  w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem zobowiązane są, poddać się testowi na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 nie wcześniej niż 48 godzin przed lub bezpośrednio po wjeździe do Republiki Federalnej Niemiec i muszą być w stanie przedstawić wynik testu, w formie papierowej lub elektronicznej w języku niemieckim, angielskim lub francuskim, właściwemu urzędowi do spraw zdrowia na jego żądanie niezwłocznie w przeciągu dziesięciu dni od wjazdu. Test  musi spełniać wymogi Instytutu Roberta Kocha, które są publikowane w Internecie pod adresem https://www.rki.de/covid-19-tests. Wynik badania musi być przechowywany przez co najmniej dziesięć dni po wjeździe na teren Niemiec.

– zamknięcie szkół nauki jazdy samochodem zostaje rozszerzone na: szkoły żeglarskie, szkoły nauki latania i podobne placówki. Ponownie zostalo stwierdzone, że solaria zostaną zamknięte.

– dozwolona jest prywatnie zorganizowana  opieka nad dziećmi,  maksymalnie z  dwóch stałych gospodarstw domowych dla dzieci do 12 roku życia.

Zmienione rozporządzenie w sprawie środków ochrony przed zakażeniami wchodzi w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń kraju związkowego Berlin. Można go znaleźć na stronie: https://www.berlin.de/corona/.

Źródło: https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1039276.php