Migration. Money. Independence. Workshop & Networking

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Migration. Money. Independence. Workshop & Networking

PL:

Sposób, w jaki obchodzimy się z pieniędzmi, jest kształtowany przez naszą rodzinę i środowisko, popkulturę i pokusy konsumpcji.
Jakie są nasze ukryte założenia dotyczące pieniędzy? Jak wyrobić w sobie podejście do pieniędzy, które uwzględni nasze potrzeby, pozwoli stawiać sobie cele finansowe i je osiągać? Jak stworzyć bilans i nauczyć się kontrolować swoje wydatki? 

Polska Rada Społeczna e.V. oraz weltgewandt e.V. zapraszają na bezpłatne warsztaty dla kobiet w każdy czwarty wtorek miesiąca. Zapewniamy opiekę nad dziećmi.

 

EN:

The way we deal with money is shaped by our family and our environment, by pop culture and the temptations of consumption.
Which are our hidden assumptions on money? How do I develop an attitude towards money that corresponds to my needs,
allows me to set goals and achieve them? How to create a balance sheet and learn to control one’s expenses?

Second of our workshop-series in cooperation with weltgewandt e.V. On every fourth Tuesday of the month. A free of charge, women-only event in English. On-site childcare provided.