Darmowa oferta edukacyjna dla kobiet: Energia jest Przyszłością

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Darmowa oferta edukacyjna dla kobiet: Energia jest Przyszłością

Szukasz pracy, która odpowiada Twoim kwalifikacjom i gdzie możesz zastosować swoją wiedzę:
np. dla lepszego klimatu, dla energii odnawialnych lub dla zrównoważonej cyfryzacji?


Posiadasz międzynarodowy tytuł zawodowy lub akademicki np. w dziedzinie administracji, inżynierii, nauk przyrodniczych lub humanistycznych, turystyki lub informatyki?


Szukasz firm i dziedzin pracy, w których możesz pracować np. jako Ambasador Zrównoważonej Energii?


Czy chciałabyś dowiedzieć się o możliwościach transformacji energetycznej na naszym internetowym szkoleniu w niepełnym wymiarze godzin i nawiązać kontakt z podobnie myślącymi kobietami z Berlina?

Pełne ogłoszenie pod adresem: life-online.de/weiterbildung-energie-ist-zukunft