Manifest. Wezwanie do działania.

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Manifest. Wezwanie do działania.

Jako Polki i Polacy, obywatele Europy i świata, wyrażamy głęboki sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego, decyzji uderzającej w podmiotowość i godność Polek, decyzji będącej zamachem na zdrowie i życie kobiet .

Orzeczenie Trybunału jest pogwałceniem praw reprodukcyjnych,  praw które należą do elementarnych praw człowieka, dotyczą naszego zdrowia,  kwestii rozrodczości i decyzyjności w zakresie relacji z własnym ciałem.

Wyrok Trybunału zamyka wszelkie możliwości dialogu, zawłaszcza pole otwartej debaty, wyznacza natomiast pole walki, bo nie ma tutaj miejsca na głos kobiet, głos Ich sumienia, Ich wartości i własnych decyzji. Obywatelkom Polkom odbiera się  podstawowe prawo do samostanowienia o sobie i decydowania o własnym ciele, zmuszając przy tym do heroicznych czynów w imię klauzuli sumienia rządzących. 

Jako spadkobiercy wolnej, demokratycznej Polski,  winniśmy walczyć żarliwie o prawa obywatelskie i niezależność jednostek, podczas gdy całkowity zakaz przerywania ciąży to relikt systemów totalitarnych.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego nie wybawi Polski od kryzysu demograficznego, nie zmieni świata ani trochę na lepsze. Pogłębi natomiast nierówności społeczne, doprowadzi do tragedii tysięcy kobiet, jest zamachem na psychiczne i fizyczne zdrowie kobiety.

To co aktualnie dzieje się w Polsce ma wymiar globalny. Nie jest jedynie lokalnym problemem gdzieś u bram Europy Wschodniej. Ten problem nie dotyczy jedynie kobiet, dotyczy także mężczyzn i nas wszystkich, bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy miejsce zamieszkania. Polityka oparta na systematycznym odbieraniu godności oraz propogandzie nienawiści wobec osób LGBT+ to tożsame że sobą zjawiska. Represyjność i nadużycia władzy wobec obywateli są wyparciem wszelkich standardów demokracji. Nie możemy tolerować i godzić się na łamanie praw człowieka. Dziś przyzwoitość wymaga stać po stronie kobiet i razem z kobietami, a także po stronie każdego człowieka, który walczy o swoje prawa.

Stać po stronie wolności wyboru, to stać po stronie wolności po prostu.

Jeśli chcesz czynnie zaangażować się w coś wartościowego i zmieniać rzeczywistość razem z nami, odezwij się do nas mailowo/ telefonicznie.        Szukamy mentorów, aktywistów, wolontariuszy.

Kontakt: patenschaften@polskarada.de