Wybory do dzielnicowych przedstawicielstw seniorów

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Wybory do dzielnicowych przedstawicielstw seniorów

W dniach od 14 do 18 marca 2022 roku około 900 tysięcy osób powyżej 60 roku życia w Berlinie jest uprawnionych do wyborów do dzielnicowych przedstawicielstw seniorów.

Przedstawiciele seniorów bronią interesów osób starszych i doradzają lokalnym politykom w dzielnicach. Na szczeblu krajowym Krajowa Rada Seniorów doradza Izbie Reprezentantów i Senatowi Berlina.

Do głosowania wzywa się również seniorów z doświadczeniem migracyjnym – posiadających lub nieposiadających paszportu niemieckiego. Mimo że stanowią oni około 20% wszystkich seniorów, ich udział w minionych wyborach był znacznie niższy.

Dobrym przykładem pracy dzielnicowych organów przedstawicielskich seniorów oraz Krajowej Rady Seniorów jest inicjatywa Kotti & Co., która prowadzi kampanię na rzecz sprawiedliwej polityki czynszowej w Berlinie.

Ważne jest, aby osoby bez niemieckiego paszportu mogły brać udział nie tylko w referendach, ale także w wyborach lokalnych. Osoby z przeszłością migracyjną są szczególnie dotknięte rosnącymi czynszami, a ich głos musi być silniej słyszalny na arenie politycznej.
Film:
https://www.werkstatt-pol-partizipation.de/post/mein-name-ist-kyung-jarman-ihre-stimme-z%C3%A4hlt
Lista kandydatów: https://ü60.berlin/index.php?ka=35&ska=133