Usługi doradcze w okresie pandemii COVID-19

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Usługi doradcze w okresie pandemii COVID-19

Nasze doświadczenie od czasu wprowadzenia przez rząd federalny Niemiec i jego agencje wykonawcze środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się Koronawirusa pokazują, że tymczasowe zaprzestanie przyjmowania osób potrzebujących w biurze i przejście na konsultacje wyłącznie telefoniczne i mailowe działa bardzo sprawnie.

Zauważamy znacznie większe zapotrzebowanie na doradztwo wśród naszych konkretnych grup docelowych za pośrednictwem obu kanałów komunikacji. Zwłaszcza kwestie z zakresu prawa pracy, pomocy publicznej w sytuacjach kryzysowych oraz w związku z zamknięciem granicy ogromnie nasiliły się ze względu na obecną sytuację i w szczególnym stopniu dotykają naszej podstawowej grupy docelowej, jaką są polscy migranci, ponieważ często pozostają oni w niepewnych stosunkach pracy (handlowcy, zwolnienia, osoby dojeżdżające do pracy w DE-PL, itp.).

Z tego powodu skupiamy się obecnie na wspieraniu wniosków o pomoc w nagłych wypadkach (przede wszystkim w Berlinie, ale także w całych Niemczech wniosków polskojęzycznych migrantów), do których nasza grupa docelowa ma uprawnienia.  

Jednocześnie nie zmniejsza się ilość innych kwestii, takich jak opieka zdrowotna/składanie wniosków, problemy rodzinne wynikające z zaostrzenia sytuacji w życiu prywatnym (separacja, przemoc domowa) itp. Połączenie telefonicznego (wstępnego) doradztwa i komunikacji mailowej może również optymalnie pomóc potrzebującym, ponieważ wiele aplikacji i stron informacyjnych jest obecnie dostępnych tylko online. 

Tłumaczenia są również coraz częściej zlecane, ponieważ wiele oficjalnych agencji niemieckich oferuje informacje w języku angielskim, tureckim itp. ale nie w języku polskim. Jednocześnie, w zależności od konkretnej konstelacji przypadków, zwracamy się do naszych partnerów sieciowych w celu uzyskania jak najszerszej synergii i mamy wrażenie, że ogólne usługi doradcze mimo kryzysu nadal funkcjonują bardzo dobrze. 

Ponieważ wszyscy koledzy z zespołu posiadają dogłębną wiedzę specjalistyczną w swoich dziedzinach, a tematy związane z pandemia koronawirusa coraz bardziej się pokrywają (zdrowie, praca, sprawy rodzinne nakładają się na siebie), współkonsultacje mają obecnie szczególne znaczenie. 

Doświadczenia wynikajace z tego kryzysu pokazują, jak ważne są współkonsultacje i metody pracy Polskiej Rady Społecznej szczególnie w czasie kryzysu. Jesteśmy pierwszym punktem kontaktowym, pomagamy zdezorientowanym i niepewnym migrantom. Jesteśmy jedyną polską organizacją uczestniczącą w kampanii Katarzyny Niewiedział, Pełnomocniczki ds. integracji i migracji Senatu Berlina, w której wypełniane są wnioski o pomoc dla przedsiębiorców.

https://www.berlin.de/sen/ias/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.912293.php

Dzięki naszemu wsparciu z tej oferty mogą korzystać również migranci.  Czasowo sięgamy swoich granic, ale cel, jakim jest pomoc osobom pokrzywdzonym i potrzebującym, daje nam siłę i motywację do jeszcze cięższej pracy dla tej grupy w czasie pandemii, kiedy są oni zdani na naszych doradców.