Udział polityczny zainteresowanych zamiast formatów pozornego udziału

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Udział polityczny zainteresowanych zamiast formatów pozornego udziału

Polska Rada Społeczna jako członek Rady Przedstawicieli Federalnej Konferencji Organizacji Migranckich żąda od niemieckich władz włączenia organizacji migranckich w działania dotyczące walki z rasizmem.

Komunikat prasowy:

 27.05.2020

Komunikat prasowy

Udział polityczny zainteresowanych zamiast formatów pozornego udziału

Berlin – Federalna Konferencja Organizacji Migranckich (BKMO) pochwala decyzje niemieckiej komisji rządowej mające na celu planowanie zwalczania przejawów prawicowego ekstremizmu oraz rasizmu w konsultacji z organizacjami migranckimi. Jest to właściwa droga do odzyskania utraconego zaufania. Włączenie w ten proces wiedzy ludzi, których rasizm bezpośrednio dotyczy, stanowi niezbędny warunek osiągnięcia zasadniczych postępów w walce przeciw wszelkim przejawom rasizmu, dyskryminacji i prawicowego ekstremizmu.

Ø Jako ekspertki i eksperci postrzegamy powyższą problematykę w całej jej kompleksowości, a nie tylko tę jej część związaną z przemocą i czynami karnymi, stanowiącymi czubek góry lodowej, odczuwalną i widoczną także dla osób, których sam problem nie dotyczy. Znamy różne twarze rasizmu na codzień, rasizmu instytucjonalnego i strukturalnego, oraz dostrzegamy nieustanną reprodukcję rasistowskich uprzedzeń w ramach sprawozdań w mediach.  

Ø Jako ekspertki i eksperci od ponad 20 lat pracujemy nad skutecznymi strategiami rozwiązań, również w ramach wymiany międzynarodowej.  

Ø Jako ekspertki i eksperci jesteśmy i pozostaniemy nieufni w obliczu naszych daremnych starań przez ostatnie dziesięciolecia, w obliczu ofiar przemocy na tle rasistowskim i bardzo problematycznych doświadczeń z niektórymi organami bezpieczeństwa publicznego.  

Biorąc powyższe pod uwagę, pragniemy i jesteśmy zmuszeni wyraźnie sformułować nasze oczekiwania wobec komisji rządowej oraz współpracy przed planowanym wysłuchaniem w sierpniu:  

Ø BKMO żąda merytorycznego ustosunkowania się na piśmie do listu otwartego BKMO z dn. 27.02. do Kanclerz Federalnej Dr. Merkel (https://bundeskonferenz-mo.de/aktuelles/reaktion-der-bkmo-zu-hanau) oraz do „Dokumentu inicjatywnegoorganizacji migranckich na temat udziału w społeczeństwie imigranckim (https://drive.google.com/file/d/0B0IHn0rcy4UmeFVJb1FjZDZVTVk/edit ).“

Ø Żądania, środki i sugerowane działania wspólnie wypracowane w ostatnich latach przez ministerstwa federalne i organizacje migranckie muszą stanowić punkt wyjścia i merytoryczną podstawę konsultacji sierpniowych. Muszą one zostać przygotowane dla komisji rządowej w ramach wspólnej fazy przygotowawczej przedstawicieli organizacji społecznych z grona migrantów i ministerstw federalnych – nie wolno tracić czasu na nowe pozorne formaty udziału, które zbyt często nie dały żadnych efektów.  

Ø  Celem strukturalnym komisji musi stać się instytucjonalne zakotwiczenie regularnej konfrontacji z prawicowym ekstremizmem oraz wszelkimi formami rasizmu i dyskryminacji na najwyższej płaszczyźnie politycznej. Temat ten musi na stałe pozostać priorytetowy.

Osiągnięcie celu „wypracowania skutecznego pakietu działań na rzecz kształtowania społeczeństwa imigranckiego bez prawicowego ekstremizmu, rasizmu, oferującego sprawiedliwość szans, w zgodzie z wartościami konstytucyjnymi“, ogłoszonego przez komisję rządową 20 maja, wymaga zastosowania wymiernych wskaźników i regularnej kontroli. Żądamy utworzenia niezależnego gremium umocowanego ustawowo, składającego się z przedstawicieli organizacji społecznych, nauki i innych reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, by zapewnić monitorowanie osiągnięcia tego celu i równocześnie stały postęp.  

Dla nas – ludzi, których rasizm dotyczy – jest absolutnie decydujące, aby ta komisja rządowa wykonała doskonałą pracę i osiągnęła postawione cele. Dla Niemiec stanowi ona szansę napisania nowego rozdziału w procesie tworzenia różnorodnego społeczeństwa bez rasizmu i dyskryminacji, które wspólnie pracuje nad zacieśnieniem więzi społecznych i nadaje znaczenie wartościom konstytucyjnym. Jeśli w najbliższych tygodniach jako Federalna Konferencja Organizacji Migranckich będziemy stawiać wyraźnie żądania i nie zadawalać się dowolnymi odpowiedziami, to będziemy to czynić w imieniu Ustawy Zasadniczej. Federalna Konferencja Organizacji Migranckich (BKMO) utworzy społeczną komisję towarzyszącą, która w sposób konstruktywny będzie towarzyszyła pracy komisji rządowej i tę pracę będzie w razie potrzeby krytycznie obserwowała oraz komentowała.

Rada Przedstawicieli BKMO:

 • Michael AlliMadi, Ägyptisches Haus in Deutschland e.V.
 • Hamidou Bouba, Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment und Diversity/
 • Ehsan Djafari, Iranische Gemeinde in Deutschland
 • Aicha El-Saleh, Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine
 • Marianne Ballé Moudoumbou, Pan African Women’s Empowerment and Liberation Organisation – PAWLO Germany
 • José Paca, DaMOst – Dachverband der Migrantenorganisationen in Ostdeutschland
 • Dr. Natalia Roesler, Bundesverband russischsprachiger Eltern
 • Dr. Kamila Schöll-Mazurek, Polnischer Sozialrat
 • Dr. Cihan Sinanoğlu, Türkische Gemeinde in Deutschland
 • Susanna Steinbach, neue deutsche organisationen
 • Karen Taylor, Each One Teach One (EOTO)
 • Rojda Tosun, Young Voice TGD

Dane kontaktowe BKMO:

BKMO c/o Türkische Gemeinde in Deutschland

z.Hd. Susanna Steinbach, Obentrautstr. 72, 10963 Berlin, info@bk-mo.de, 030 23635100