Service Slider Style 3

Kontakt: Marcin Dworski, Urszula Rybarczyk, Sylwia Wiśniewska

W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowym:

 • obywatelom Unii Europejskiej ze Wschodniej i Środkowej Europy, przebywającym w Niemczech od ponad trzech lat w ramach prawa do swobodnego przemieszczania się w UE (Freizügigkeitsgesetz), którzy nadal lub ponownie mają potrzeby w zakresie poradnictwa lub wsparcia dotyczącego migracji lub zdrowia (w tym odnośnie niepełnosprawności),
 • osobom o pochodzeniu migracyjnym w wieku powyżej 27 roku życia (w tym repatriantom, późno wysiedlonym „Spätaussiedler” ), których pobyt na terenie Niemiec zgodny jest ze statusem pobytowym,
 • członkom rodzin, którzy dołączają do swoich rodzin w Niemczech, którzy potrzebują poradnictwa i wsparcia w sprawach związanych z pobytem i zabezpieczeniem socjalnym w sytuacjach kryzysów indywidualnych i rodzinnych, a także problemów związanych z ubóstwem i potrzebą uzyskania środków do życia.

W ramach realizacji projektu podejmowane są następujące zadania:

 • wzmacnianie indywidualnych możliwości i kompetencji u migrantów wobec wyzwań procesu integracyjnego,
 • wyposażenie w umiejętności podejmowania samodzielnych działań w sprawach codziennych dzięki poradnictwu o charakterze czasowym, zorientowanym na konkretne potrzeby, zindywidualizowanym i przystosowanym do problemów migrantów.

Porady socjalne udzielane są w następujących tematach:

 • dbanie o przestrzeganie przepisów przez niemieckich pracodawców,
 • wsparcie dla osób, których kwalifikacje zawodowe zostały nieuznane,
 • porady w zakresie SGB II (ALG II), SGB XII (zasiłek socjalny) czy SGB III (zasiłek dla bezrobotnych/ALG I),
 • przybliżanie zasad prawa konsumenckiego,
 • kwestie bezdomności,
 • kwestie związane ze starzeniem się (sprawy emerytalne, pielęgnacyjne),
 • porady zdrowotne i integracja osób niepełnosprawnych,
 • porady rodzinne.

Oferujemy również pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków, w komunikacji z urzędami oraz w egzekwowaniu prawa dotyczącego pomocy socjalnej.

***

Porady udzielane są bezpłatnie w każdy dzień tygodnia oprócz śród w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu.

Tel.: +49/30 615 17 17

e-mail: polskarada@polskarada.de

Godziny udzielania porad:

Pon. 10.00-16.00

Wt.   10.00-16.00

Czw. 10.00- 16.00

Pt.   13.00- 15.00

Jako organizacja zrzeszona w Parytetowej Organizacji Opieki Społecznej, Polska Rada Społeczna jest wykonawcą projektu. Projekt jest finansowany przez Senat Berlina (Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales).

Kontakt: Urszula Rybarczyk, polskarada@polskarada.de, tytuł e-maila: BFD

Wolontariat w Niemczech ma długą tradycję i odgrywa istotną rolę dla społeczeństwa.

W wielu placówkach i instytucjach wolontariusze są niezastąpionym i często niezbędnym ogniwem wykonującym ważne zadania, otrzymując jednocześnie możliwość samorozwoju oraz sprawdzenia własnych możliwości w wielu dziedzinach życia publicznego.

BFD jest otwarty dla wszystkich kobiet i mężczyzn od 16 roku życia.

Młodzi wolontariusze mają możliwość zdobycia i pogłębiania kompetencji osobistych i społecznych, natomiast starsi mogą podzielić się własnymi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi. Służba trwa od co najmniej 6 do maksymalnie 24 miesięcy.

Wolontariusze otrzymują ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania wolontariatu oraz kieszonkowe w wysokości max. 250 € miesięcznie. Wymogiem jest odbycie bezpłatnych szkoleń oferowanych przez organizatorów. Tygodniowy czas pracy i zadania zależne są od warunków ustalonych przed podpisaniem umowy i jest dopasowany do wieku wolontariuszy, umiejętności i potrzeb danej placówki.

W czasie wolontariatu możesz:

 • stać się częścią zespołu z innymi ludźmi,
 • wykonywać zadania, które lubisz,
 • zaznajomić się ze specyfiką codziennej pracy w różnych dziedzinach,
 • zorientować się, które aspekty pracy w tych zawodach najbardziej odpowiadają własnym wyobrażeniom i oczekiwaniom zawodowym,
 • planować i realizować własne projekty i wydarzenia,
 • uzmysłowić sobie, jakie kierunki rozwoju zawodowego lub studiów chciałbyś obrać.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym projekcie, skontaktuj się z nami.

 

 

W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowych:

 • migrantom powyżej 27 roku życia, których pobyt na terenie Niemiec zgodny jest ze statusem pobytowym, w ciągu pierwszych 3 lat po przyjeździe do Niemiec,
 • repatriantom w wieku powyżej 27 lat z małżonkami i potomstwem, w ciągu pierwszych 3 lat po przyjeździe do Niemiec,
 • cudzoziemcom żyjących od dłuższego czasu w Niemczech z konkretnymi sytuacjami kryzysowymi zwłaszcza tym, którzy zostali zobowiązani do wzięcia udziału w kursach integracyjnych,
 • młodocianym w wieku poniżej 27 lat, jeśli mają typowe problemy dorosłych imigrantów.

W ramach projektu porady udzielane są w szczególności w następujących tematach:

 • integracja,
 • świadczenia socjalne (ALG II, zasiłek rodzinny, zasiłek mieszkaniowy),
 • edukacja (opieka przedszkolna, szkoła, zawód, szkolenie zawodowe, studia),
 • sytuacja mieszkaniowa,
 • służba zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne,
 • nauka języka,
 • sprawy rodzinne.

***
Porady udzielane są bezpłatnie w każdy dzień tygodnia oprócz śród w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

 

Doradca: Paweł Glapiński

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu.
Tel.: +49/30 615 17 17,
E-mail: polskarada@polskarada.de
Godziny udzielania porad:
Pon. 8.30-16.00
Wt. 8.30-17.00
Czw. 8.30- 17.00
Pt. 9.00- 16.00

O co chodzi?

https://polskarada.de/poznaj/

 

Wolontariat

Jeśli chcesz czynnie angażować się w życie społeczne włącz się do programu mentorskiego, który daje możliwość tworzenia tandemów (mentor/ mentee) i budowania przez to sieci obywatelskiego zaangażowania. Jesteśmy otwarci na rożne formy wolontariatu, np. wolontariat inicjatywy, Chancenpatenschaften/ Mentoring Szans w programie Gemeinsam.Schaffen., lub bardziej zobowiązujące formy jak BFD- Bundesfreiwilligendienst.

 

Program mentorski Polskiej Rady Społecznej – Mentoring Szans

Co to jest Mentoring Szans?

Celem projektu „Gemeinsam.Schaffen.” w federalnym programie „Menschen stärken Menschen” jest łączenie ludzi o podobnych pasjach, hobby, czerpanie siły poprzez budowanie więzi i tworzenie grup wsparcia. Od początku swojego istnienia, od roku 2016, projekt wspiera idee integracji jako rozmaicie rozumianej wymiany multikulturowej.

Mentoring Szans to przede wszystkim wspieranie się we wszelkich trudnościach związanych z życiem na obczyźnie, to tandemy językowe, seminaria, warsztaty, integracja rozumiana jako doświadczenie dzielenia się wiedzą, odnajdywanie własnych zasobów. Stawianie za cel aktywizacji zawodowej i edukacyjnej osób, które w procesie migracyjnym utraciły możliwość kontynuacji kształcenia oraz nabytych umiejętności.

Tandemy to także szansa na znalezienie grupy, z którą się utożsamiamy i dzielimy zainteresowania. W ramach programu możliwe jest organizowanie wspólnych wieczorów filmowych, wyjścia do muzeum, kina, dzielenie się spostrzeżeniami, problemami, a przede wszystkim szukanie rozwiązań i pomoc w codziennych zmaganiach z biurokracją i problemami.

Głównym zamysłem programu jest kultywowanie idei wolontariatu, lecz także wzmacnianie oddolnie tworzonych sieci społecznych, w których możemy reprezentować nasze interesy, wyrażać potrzeby i wyznaczać kierunek osobistego rozwoju.

Program bazuje na kontakcie mentorek i mentorów z osobami potrzebującymi wsparcia.

Więcej o programie:

https://polskarada.de/projekty/gemeinsam-schaffen/

Jak zostać mentorem:

https://asdiqa-berlin.de/wordpress/mentor-werden/

Jak zostać mentee:

https://asdiqa-berlin.de/wordpress/fuer-mentees/

 

Od 2016 roku nasza organizacja koordynuje program mentorski Gemeinsam. Schaffen., przy współpracy z TGD – organizacją turecką w Niemczech oraz Federalnym Ministerstwem do spraw Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży. Zadaniem koordynatorów projektu jest wspieranie wolontariatu poprzez łączenie zainteresowanych w tandemy i grupy wspólnych zainteresowań. Obecnie nasz zespół opiekuje się ponad trzystoma tandemami.

Pośredniczymy w szukaniu wolontariuszy do pomocy dla nowoprzybyłych jak i lokalnej społeczności, uchodźców i młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji socjalnej i edukacyjnej. Tandemy mają możliwość korzystania z budżetu na wspólne aktywności w ramach czasu wolnego i mogą regularnie uczestniczyć w oferowanych przez nas spotkaniach i grupach, jak zajęcia literackie, filmowe, blogowanie i voguing.

Poza tym oferujemy szkolenia i warsztaty na następujące tematy: komunikacja międzykulturowa, szukanie zakwaterowania dla uchodźców, różnorodność w obszarach miejskich.

Projekt jest otwarty dla wszystkich, bez względu na pochodzenie. Aktualnym punktami ciężkości są m.in. wspieranie uchodźców, osób przynależących do społeczności LGBT, młodych matek, partnerstw żydowsko-arabskich, stomatologów oczekujących na uznanie dyplomu w Niemczech.

Uczestnicy projektu odzwierciedlają ogólny cel projektu, którym jest wzmacnianie spójności społecznej poprzez akceptację różnorodności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym projekcie, skontaktuj się z nami:

 

Anna-Christina Hartmann       asdiqa@outlook.de
Franek Machowski       f.machowski@polskarada.de
Karolina Siwik       karolina.siwik@polskarada.de

Gemeinsam. Schaffen. jest częścią federalnego programu Menschen stärken Menschen, finansowany przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.