Service Layout 6

Includate

Was ist INCLUDATE? INCLUDATE: Bildung für Inklusion ist ein Projekt, das im Rahmen des EU-Programms…

MSD (Migrationssozialdienst) Poradnia socjalna dla migrantów głównie pochodzenia wschodnioeuropejskiego

Kontakt: Marcin Dworski, Urszula Rybarczyk, Sylwia Wiśniewska W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowym:…

BFD – Niemiecka służba wolontariacka

Kontakt: Urszula Rybarczyk, polskarada@polskarada.de, tytuł e-maila: BFD Wolontariat w Niemczech ma długą tradycję i odgrywa…

MBE – Doradztwo migracyjne dla dorosłych imigrantów

  W ramach projektu oferujemy poradnictwo następującym grupom docelowych: migrantom powyżej 27 roku życia, których…

Nasz program mentorski Gemeinsam. Schaffen.

O co chodzi? https://polskarada.de/poznaj/   Wolontariat Jeśli chcesz czynnie angażować się w życie społeczne włącz…

Międzykulturowe Centrum Pierwszego Kontaktu i Doradztwa dla Migrantów (głównie z UE)

PARTYCYPUJMY Międzykulturowe centrum kontaktowe i doradcze dla migrantów zwłaszcza z krajów UE Celem projektu jest…

Warsztaty filmowe „Pokaż skąd pochodzisz”

Warsztaty filmowe „Pokaż skąd pochodzisz” są stworzone dla młodzieży z rodzin migranckich. Młodzi ludzie z…