Polska Rada Społeczna e.V. przystępuje do “Sojuszu dla otwartego światu i tolerancyjnego Berlina”

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Polska Rada Społeczna e.V. przystępuje do “Sojuszu dla otwartego światu i tolerancyjnego Berlina”

Jednogłośną decyzją członków z dnia 26.11.20 Polska Rada Społeczna została przyjęta do Bündnis für ein weltoffenes und tolerantes Berlin, czyli „Sojuszu dla otwartego światu i tolerancyjnego Berlina”. Ogromnie cieszy nas znalezienie się w tym doborowym gremium jak i związane z tym faktem możliwości współpracy.


Bündnis zrzesza ponad reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego z całego Berlina: kościołów różnych wyznań jak i humanistów, organizacji migranckich, związków zawodowych, organizacji pożytku publicznego. Łączy nas przekonanie o niezbywalności wartości takich jak tolerancja i otwartość na innych – czy to na ulicach, placach i boiskach naszego miasta, czy w jego szkołach, zakładach pracy i świątyniach. Łączy nas bezkompromisowe stanowisko wobec rasizmu, antysemityzmu, nacjonalizmu i innych godzących w godność ludzką poglądów w miejscu, które wspólnie z innymi nazywamy naszym domem.