Pakiet ochrony socjalnej II

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Pakiet ochrony socjalnej II

Rząd federalny przyjął pakiet ochrony socjalnej II zawierający następujące regulacje:

– podniesienie kwoty Kurzarbeit (od czwartego miesiąca do 70% wynagrodzenia, od siódmego miesiąca 80%),

– poszerzenie dodatkowych możliwości zarobkowych dla pracowników zatrudnionych na Kurzarbeit,

– wydłużenie okresu wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.

Dla pracowników, którzy zmniejszyli swój czas pracy o co najmniej 50 procent, dodatek za krótki czas pracy wzrasta od czwartego miesiąca do 70 procent utraconego wynagrodzenia netto, a od siódmego miesiąca do 80 procent utraconego wynagrodzenia netto. W przypadku pracowników z dziećmi wzrasta ona odpowiednio do 77 i 87 procent. Rozporządzenie to obowiązuje do końca roku.

Dla pracowników zatrudnionych na zasadzie Kurzarbeit rząd federalny rozszerza dodatkowe możliwości zarobkowe: W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. mogą oni uzyskać dodatkowy dochód we wszystkich zawodach do pełnej wysokości swojego poprzedniego miesięcznego dochodu. Do tej pory takie prawo miały jedynie osoby w zawodach ważnych dla systemu.

Pomoc dla bezrobotnych

Ponadto zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I) zostaje przedłużony o trzy miesiące dla osób, których prawo do niego wygaśnie między 1 maja a 31 grudnia 2020 r.

Pomoc dla dzieci

Dzieci w potrzebie w szkołach i ośrodkach opieki dziennej będa mogły otrzymać obiad na wypadek pandemicznego zamknięcia szkół i ośrodków opieki dziennej. Dotyczy to również osób uprawnionych do świadczeń w warsztatach dla osób niepełnosprawnych i porównywalnych usługach.

Źródło: Die Bundesregierung

Zródło fotografii: Photo by Hello I’m Nik 🎞 on Unsplash