Our Case Studies 3

Porady prawne

Indywidualne porady prawne obejmują m.in. wyjaśnienie zagadnień prawnych, informacje o obowiązującym stanie prawnym. W skomplikowanych…

Read More

Porady pracownicze

Doradztwo pracownicze obejmuje tematy związane z pracą, sprawy wypowiedzeń, urlopów, wypadków przy pracy, ochrony macierzyńskiej.…

Read More

Porady zdrowotne

Szeroko rozumiana problematyka dotycząca systemu ochrony zdrowia w Niemczech. Aktywizacja i wzmocnienie roli pacjentów, uświadomienie…

Read More

Porady konsumenckie

  Porady konsumenckie obejmują zagadnienia związane z prawami i obowiązkami konsumenta. Informujemy i pomagamy konsumentom…

Read More

Porady zawodowe

  Porady zawodowe obejmują tematy: uznawania zagranicznych dyplomów, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych. W pierwszym kroku…

Read More

Porady rodzinne

  Porady te skierowane są do osób potrzebujących informacji lub pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów…

Read More