Our Case Studies 1

Porady konsumenckie

  Porady konsumenckie obejmują zagadnienia związane z prawami i obowiązkami konsumenta. Informujemy i pomagamy…

Read More

Porady pracownicze

Doradztwo pracownicze obejmuje tematy związane z pracą, sprawy wypowiedzeń, urlopów, wypadków przy pracy, ochrony…

Read More

Porady prawne

Indywidualne porady prawne obejmują m.in. wyjaśnienie zagadnień prawnych, informacje o obowiązującym stanie prawnym. W…

Read More

Porady psychologiczne

  Porady psychologiczne skierowane są do osób szukających wsparcia i wskazania możliwości wyjścia z…

Read More

Porady rodzinne

  Porady te skierowane są do osób potrzebujących informacji lub pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych…

Read More

Porady socjalne

  Porady socjalne obejmują tematy: integracji społecznej, świadczeń socjalnych, świadczeń dla dzieci, inwalidztwa, emerytur,…

Read More

Porady zawodowe

  Porady zawodowe obejmują tematy: uznawania zagranicznych dyplomów, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych. W pierwszym…

Read More

Porady zdrowotne

Szeroko rozumiana problematyka dotycząca systemu ochrony zdrowia w Niemczech. Aktywizacja i wzmocnienie roli pacjentów,…

Read More