Niemieckie prawo socjalne, 25.11.202. Szkolenie hybrydowe (online i offline)

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Niemieckie prawo socjalne, 25.11.202. Szkolenie hybrydowe (online i offline)

Zapraszamy na wykład i warsztaty z zakresu niemieckiego prawa socjalnego.

Niemcy jako państwo socjalne stara się zapewnić swoim obywatelom minimum socjalne. Podczas wykładu dowiecie się Państwo czym jest zabezpieczenie podstawowe według SBG II i SGB XII, kiedy, na jaki okres i komu przysługuje zasiłek chorobowy.  

Spotkanie, ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną pandemią Covid 19 przewidziane jest dla ograniczonej liczby osób (max. 8).

O możliwości wzięcia udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informujemy jednocześnie ze szkolenie odbędzie się również w formie online.

Osoby zgłaszające się do udziału powinny podać informację w jakiej formie chcą brać udział w spotkaniu (online czy na miejscu osobiście).

Powinny także przesłać swoje pytania, aby prawnik mógł się przygotować.

Prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń oraz pytań do prawnika do 23.11.2020 na adres schoell-mazurek@polskarada.de

Odpowiadać będziemy tylko na pytania obecnych uczestników.

Spotkanie online odbędzie się za pomocą ZOOM, w miarę możliwości technicznych nagrany wykład umieszczony zostanie na naszej stronie internetowej www.polskarada.de

Program:

16.00-16.10 przywitanie Paweł Glapinski, koordynator projektu Doradztwo Migracyjne dla Dorosłych

16.10-17.00 wykład mecenas Artur Schulz

16.45-18.00 odpowiedzi na pytania

Moderacja: Dr Kamila Schöll-Mazurek, Polska Rada Społeczna

Organizatorzy: MBE, IA

Paweł Glapiński – od 2015 roku pracownik socjalny w ramach projektu Doradztwo Migracyjne dla Dorosłych w Polskiej Radzie Społecznej, rocznie doradza setkom klientów, koordynuje pracę projektu i współpracuje z wieloma innymi ośrodkami doradczymi: BEMA, Paritätische Wohlfahrtsverband, Senat miasta Berlina.

Dr. Kamila Schöll-Mazurek – kierownik Międzykulturowego Centrum Pierwszego Kontaktu i Poradnictwa przy Polskiej Radzie Społecznej, autorka i manager wielu projektów o tematyce edukacyjnej i socjalnej dla Polaków na emigracji i dla studentów (np. Polskie Centrum Kompetencyjne 2014-2016 http://polskiecentrum.confabs.de/kontakt/, projekt Mobilność obywateli UE – szansą wzrostu dla Europy? https://eumobility.wordpress.com/ ), bada problemy nierówności społecznych w Niemczech, ekspert w zakresie migracji i integracji w Niemczech.

Mec. Artur Schulz – ukończył studia prawnicze – prawo niemieckie i europejskie – na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą – specjalizacja prawo cywilne, w latach 2008-2009 zdał pierwszy, a w 2011 roku drugi egzamin państwowy, następnie odbywał aplikację przy sądzie krajowym we Frankfurcie nad Odrą (Landgericht Frankfurt/Oder). W 2011 założył własną kancelarię ze specjalizacją prawo pracy, socjalne i karne, od 2017 zajmuje się głównie prawem pracy i prawem socjalnym.