Najnowsze informacje dotyczące Covid-19

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Najnowsze informacje dotyczące Covid-19

Z posiedzenia Senatu w dniu 13 kwietnia:

Senat przyjął dziś poprawki do 2. rozporządzenia w sprawie środków kontroli zakażeń w odpowiedzi na wniosek Pani senator ds. zdrowia, opieki i równości, Dilek Kalayci.

Uchwała Senatu zawiera następujące istotne zmiany:

   * Okres obowiązywania dotychczasowych obostrzeń związanych z  Covid-19 zostaje przedłużony do dnia 09 maja 2021 r. włącznie.

   * Obowiązek oferowania pracownikom, wykonującym przynajmniej część swojej pracy w miejscu zatrudnienia w obecnosci innej osoby, dwa razy w tygodniu, bezpłatnych badań w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 za pomocą testu antygenowego Point-of-Care oraz organizowania takich badań, dotyczy pracodawców prywatnych i publicznych, w tym sądownictwa.

   * Pracownicy, którzy mają fizyczny kontakt z klientami lub innymi osobami trzecimi są zobowiązani do korzystania z tej oferty dwa razy w tygodniu. Obowiązek ten ma zastosowanie w prywatnych i publicznych miejscach pracy, w tym w sądownictwie. Dotyczy to również osób pracujących na własny rachunek, mających bezpośredni kontakt z klientami i ich pracownikami.

   * Szkoły nauki jazdy, szkoły żeglarstwa, szkoły latania i podobne placówki mogą być odwiedzane tylko przez klientów, którzy mają negatywne wyniki testów.

   * Osoby zaszczepione mogą, od 15 dnia po otrzymaniu ostatniego szczepienia, korzystać bez przedstawiania negatywnego wyniku szybkiego testu z ofert, z których wcześniej można było korzystać tylko z negatywnym wynikiem testu. Jeżeli rozporządzenie stanowi, że wymagany jest test negatywny, nie dotyczy to również dzieci do 6 roku życia.

   * Negatywny wynik testu nie może być starszy niż 24 godziny.

   * W wyniku decyzji Berlińskiego Sądu Administracyjnego zostanie zniesiona zasada, zgodnie z którą na 40 m2 powierzchni handlowej w sektorze handlu detalicznego, zgodnie z berlińską ustawą o otwieraniu sklepów, może wejść tylko jedna osoba.

   * Dzieci do 14 roku życia będą zwolnione z obowiązku noszenia maski FFP2. Jednak nadal będą oni zobowiązani do noszenia maski medycznej.

   * Sporty dziecięce będą w przyszłości dozwolone dla dzieci w wieku do 14 lat.

   * W przypadku pozytywnego wyniku testu PCR na obecność wirusa koronowego SARS-CoV-2, osoba badana musi natychmiast poddać się domowej kwarantannie w pomieszczeniach odpowiednich do izolacji. W przypadku pozytywnego wyniku szybkiego testu Corona stosuje się odpowiedni obowiązek, zgodnie z którym dana osoba musi również poddać się potwierdzającemu testowi PCR. Ma to zastosowanie w przypadku pozytywnego wyniku autotestu, który został przeprowadzony bez nadzoru, ale w tym przypadku początkowo nie ma zastosowania obowiązek kwarantanny. Czas trwania kwarantanny domowej wynosi 14 dni, chyba że w indywidualnych przypadkach właściwy organ sanitarny zarządzi inaczej.

Zmienione rozporządzenie o środkach ochrony przed zakażeniami wejdzie w życie dzień po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń Kraju Związkowego Berlin – prawdopodobnie 17 kwietnia. Wszelkie inne informacje w języku niemieckim znajdą Państwo pod adresem: https://www.berlin.de/corona.