Komunikat prasowy: Niemcy muszą wykazać się odpowiedzialnością humanitarną!

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Komunikat prasowy: Niemcy muszą wykazać się odpowiedzialnością humanitarną!

Berlin, 25.02.2022 r.

Niemcy muszą wykazać się odpowiedzialnością humanitarną!

Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V., Polska Rada Społeczna e.V., CLUB DIALOG e.V., niemiecko-ukraińskie stowarzyszenie de.Perspektive e.V., Polska Federalna Sieć na rzecz Partycyacji i Spraw Socjalnych Part of Europe oraz DaMOst e.V. wzywają rząd niemiecki do udzielenia szybkiego wsparcia humanitarnego mieszkańcom Ukrainy w obliczu inwazji Rosji. Osoby z Ukrainy i Rosji zawsze aktywnie działały w naszych stowarzyszeniach lub miały przyjaciół na miejscu. Wojna położyła kres dialogowi między państwami, ale naród musi pozostać w dialogu.

Jak podkreśla dr Marta Neüff, przewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Społecznej: “Ta wojna, która jest sprzeczna z prawem międzynarodowym, dotyczy nas wszystkich. Ludzie uciekający przed przemocą z Ukrainy muszą wiedzieć, że UE nie tylko będzie ich wspierać dyplomatycznie, ale także zapewni bezpieczne drogi ucieczki i miejsca schronienia.”

Olga Dudko, niemiecko-ukraińskie stowarzyszenie de.Perspektive e.V. apeluje: “Nasze serce płacze! Modlimy się za Ukrainę! Liczymy na wsparcie wszystkich krajów z całego świata. Zostańcie z Ukrainą! Módlcie się za Ukrainę!”

Mamad Mohamad, dyrektor wykonawczy LAMSA e.V., mówi wyraźnie: “Każda wojna jest zła. Wielu z naszych członków próbuje nawiązać kontakt z krewnymi i przyjaciółmi na Ukrainie. Obawiają się o bezpieczeństwo ludzi. Możemy mieć tylko nadzieję, że uda się zapobiec gorszemu stanowi rzeczy i apelujemy do wszystkich przywódców politycznych o podjęcie wszelkich kroków w celu deeskalacji.”

Dr Natalia Roesler, dyrektor wykonawczy CLUB DIALOG e.V., alarmuje: “Z przerażeniem patrzymy dziś na wojnę. Te wydarzenia nie mogą nikogo pozostawić obojętnym. Agresja na suwerenne państwo nie może być usprawiedliwiona! Naszą nadzieję i pewność dają nam nasi przyjaciele, koledzy i goście – Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Kazachowie, Niemcy, Żydzi, Polacy itd. To wyraźnie pokazuje, że dialog między ludźmi jest zdecydowanie możliwy”.

Ayman Qasarwa, dyrektor wykonawczy DaMOst, żąda: “Szybkie okazanie solidarności jest naszym humanitarnym obowiązkiem. Ponadto wielu osobom można pomóc poprzez łączenie rodzin, jeśli odbywa się to szybko, bez wysokich kosztów i bez biurokracji”.

Katarzyna Werth, Part of Europe, opisuje: “Ukraińcy już uciekają przed wojną przez polską granicę. Dlatego humanitarnym obowiązkiem jest stworzenie bezpiecznych dróg ucieczki i wspieranie pokojowo nastawionych sąsiadów Ukrainy. W tym celu potrzebujemy wsparcia politycznego i wystarczających środków na stworzenie niezbędnych struktur.”

Organizacje, które podpiszą się pod umową, rozpoczną w odpowiednim czasie praktyczne działania pomocowe i liczą na wsparcie i zaangażowanie ludzi z całych Niemiec. Informacje na ten temat przekażemy w ciągu najbliższych kilku dni.

W razie dalszych pytań jesteśmy oczywiście do dyspozycji.

Kontakt:

Mamad Mohamad, Dyrektor Zarządzający LAMSA, tel. komórkowy: 0176 444 089 69

Dr Marta Neüff, Przewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Społecznej, tel. kom.: 0176 56709570

Ayman Qasarwa, Dyrektor Wykonawczy DaMOst, tel. komórkowy: 017621909973

Dr Natalia Roesler, Dyrektor Zarządzający CLUB DIALOG e.V., tel. komórkowy: 01725248771

Olga Dudko, Przewodnicząca Rady de.Perspektive e.V Mobile: 015756043389