Fast track, szybka droga do rozwoju!

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Fast track, szybka droga do rozwoju!

W związku z rozwojem naszej organizacji oraz poszerzeniem zaplecza lokalowego, ogłaszamy nabór na inicjatywy, które potrzebują instytucjonalnego wsparcia: grupy samopomocowe, grupy dla seniorek i seniorów, akcje wspierające wybory do Parlamentu Europejskiego, akcje zachęcające do zaangażowania obywatelskiego, politycznego działania, grupy dla kobiet, kluby dyskusyjne, wieczory filmowe, warsztaty, grupy wsparcia dla mniejszości.

Szczególnie zachęcamy osoby z krajów Europy wschodniej w Unii Europejskiej: z Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji, Bułgarii. Nie jest to warunek konieczny, do współpracy zapraszamy wszystkich. 

Osoby chętne do współpracy prosimy o wysyłanie krótkich propozycji działań oraz życiorysu do 10.03.2024, na adres e-mail aleksandra.michalczyk@polskarada.de 

Wybrane inicjatywy zostaną zaproszone na spotkanie informacyjne w drugiej połowie marca lub na początku kwietnia. 

Inicjatywa realizowana w ramach projektu Międzykulturowe Centrum Pierwszego Kontaktu i Doradztwa dla Migrantek i Migrantów finansowanego z Programu Partycypacyjnego Berlińskiego Senatu ds. Pracy, Spraw Socjalnych, Równości, Integracji, Różnorodności i Antydyskryminacji.