AKTYWNIE

Branża mięsna

Dr. Kamila Schöll-Mazurek, Polska Rada Społeczna