Aktualne informacje na temat Covid-19

Polska Rada Społeczna - Bez kategorii - Aktualne informacje na temat Covid-19

W dniu 14.05.2021 r. Senat Berlina przyjął siódme rozporządzenie zmieniające drugie rozporządzenie o środkach kontroli zakażeń SARS-CoV-2. Wejdzie ona w życie z dniem 19.05.2021 r. Jednocześnie przedłuża się okres obowiązywania drugiego rozporządzenia w sprawie środków kontroli zakażeń SARS-CoV-2 do dnia 13.06.2021 r.

W rozporządzeniu zmieniającym Senat dostosowuje przede wszystkim środki obowiązujące w Berlinie, licząc na to, że w przypadku dalszego pozytywnego rozwoju sytuacji w zakresie zakażeń od 19.05.2021 r. nie będą już obowiązywały surowe przepisy federalnego hamulca bezpieczeństwa. W przyszłym tygodniu Senat omówi harmonogram kolejnych etapów otwarcia.

Siódma poprawka przewiduje następujące główne zmiany:

Uchylenie surowych ograniczeń dotyczących kontaktów w porze nocnej.
§ W przyszłości w przypadku pobytu na świeżym powietrzu w miejscach publicznych będzie obowiązywało przez cały dzień, że jest on dozwolony tylko w pojedynkę, z małżonkami lub partnerami, z członkami własnego gospodarstwa domowego oraz z osobami, którym przysługuje prawo do opieki lub dostępu, lub z członkami innego gospodarstwa domowego; z zastrzeżeniem górnej granicy pięciu osób. To samo dotyczy imprez plenerowych lub spotkań rodziny, znajomych lub przyjaciół. Dzieci do 14 roku życia nie są liczone.
§ Jedno gospodarstwo domowe i jedna osoba mogą przebywać w domu w dzień i w nocy (obecnie w godz. 9-17 obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin)

Zniesienie zakazu spożywania posiłków na świeżym powietrzu od 21 maja.
§ Domy publiczne i stołówki będą mogły być ponownie otwarte dla publiczności od 21 maja w zakresie zatwierdzonego zewnętrznego cateringu. Obowiązują ograniczenia dotyczące kontaktu z osobami postronnymi. Testy są obowiązkowe dla wszystkich patronów.

Zniesienie zakazu organizowania plenerowych imprez kulturalnych, plenerowych imprez rekreacyjnych i rozrywkowych.
§ Kina, teatry, opery, sale koncertowe oraz publiczne i prywatne obiekty kulturalne mogą być otwarte dla publiczności, przy czym obowiązują górne limity osób.
§ W przyszłości imprezy te będą ponownie dozwolone przy maksymalnej liczbie 250 osób, przy czym w szczególności w przypadku imprez bez stałych miejsc siedzących zalecane są stałe miejsca siedzące lub negatywne testy jako środek ochrony i higieny.

Imprezy prywatne
§ Imprezy lub spotkania rodziny, znajomych lub przyjaciół (imprezy prywatne) na świeżym powietrzu są dozwolone tylko z jednym dodatkowym gospodarstwem domowym – obowiązuje górna granica nie więcej niż pięciu osób obecnych w tym samym czasie, przy czym dzieci do 14 roku życia nie są wliczane.

Zniesienie zakazu uprawiania turystyki na świeżym powietrzu
§ Wycieczki na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, rejsy statkiem i podobne oferty w celach turystycznych są dozwolone na czas określony, po wcześniejszej rezerwacji terminu, pod warunkiem, że odwiedzający mają ujemny wynik testu.
§ Dostosowanie Zakaz sprzedaży alkoholu: Podawanie, dystrybucja i sprzedaż napojów alkoholowych jest zabroniona między godziną 23.00 a 5.00 rano następnego dnia. (Poprzednia regulacja: od 22.00 do 5.00 rano).
§ Przywrócenie powszechnego uczęszczania do placówek kształcenia ogólnego dla dorosłych, szkół muzycznych, młodzieżowych szkół artystycznych, młodzieżowych szkół ruchu drogowego, szkół ogrodniczych, a także placówek bezpłatnych w rozumieniu ustawy szkolnej i podobnych placówek oświatowych. Warunkiem uczestnictwa w czynnościach dydaktycznych, nadzorczych i egzaminacyjnych dla nauczycieli i uczących się jest z zasady negatywny wynik testu.
§ W kształceniu zawodowym i ogólnym kształceniu dorosłych w przyszłości będzie obowiązywał obowiązek noszenia maski medycznej, a nie jak dotychczas maski FFP2.
§ Plaże i odkryte baseny mogą być otwarte po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego miejscowo organu ds. zdrowia. Zatwierdzenia udziela się na podstawie koncepcji użytkowania i higieny przedstawionej przez odpowiednich operatorów.
§ Sporty na świeżym powietrzu w grupach nie większych niż dziesięć osób, które uzyskały wynik negatywny, będą również ponownie dozwolone. Wymóg testowania nie dotyczy dzieci w wieku szkolnym.
§ Zniesione zostaną przepisy prawa państwowego dotyczące kwarantanny przy wjeździe do kraju z zagranicy. Od 13 maja 2021 r. rozporządzenie w sprawie podróżowania obowiązuje jednolicie na terenie całego kraju.
§ Tygodniowe targi można odwiedzać bez negatywnego wyniku testu, niezależnie od asortymentu.