Archiwa: Case Studies

Polska Rada Społeczna - Our Case Studies 1

Porady prawne

Indywidualne porady prawne obejmują m.in. wyjaśnienie zagadnień prawnych, informacje o obowiązującym stanie prawnym. W skomplikowanych przypadkach współpracujemy z prawnikiem i oferujemy możliwość uzyskania fachowej porady. Od lat współpracujemy z mecenasem  Andre Roesenerem. Porady odbywają się regularnie w każdą drugą środę miesiąca od godziny 17:00. Porady odbywają się w pomieszczeniach Polskiej Rady Społecznej i są dostępne […]

Read More

Porady pracownicze

Doradztwo pracownicze obejmuje tematy związane z pracą, sprawy wypowiedzeń, urlopów, wypadków przy pracy, ochrony macierzyńskiej. Nasze porady dotyczące problematyki związanej z prawem pracy obejmują podstawowe zagadnienia z nim związane. W skomplikowanych przypadkach kierujemy naszych klientów do współpracującego z Polską Radą Społeczną, Berlińskiego Centrum Doradczego do Spraw Migracji i Pracy (BEMA- Berliner Beratungszentrum für Migration und […]

Read More

Porady zdrowotne

Szeroko rozumiana problematyka dotycząca systemu ochrony zdrowia w Niemczech. Aktywizacja i wzmocnienie roli pacjentów, uświadomienie ich praw, informacje o dostępnych rodzajach terapii i procesach leczenia, zasiłkach chorobowych (Krankengeld), możliwościach wyboru kasy chorych. Pomożemy Tobie w wypełnianiu wniosków o rehabilitację leczniczą (medizinische Rehabilitation), zawodową (berufliche Reha), wniosków o świadczenia pielęgnacyjne (Pflegegeld), oraz wniosków o orzeczenie o [...] Read More

Porady konsumenckie

  Porady konsumenckie obejmują zagadnienia związane z prawami i obowiązkami konsumenta. Informujemy i pomagamy konsumentom indywidualnym w sprawach przestrzegania prawa konsumenckiego w Niemczech, w szczególności zaś w sprawach naruszenia tego prawa. Prowadzimy konsultacje i wspieramy poszkodowanych konsumentów. Tematyka spraw dotyczy przede wszystkim: umów  w tym umów zawartych na odległość (np. przez Internet czy telefon), niedozwolonych […]

Read More

Porady zawodowe

  Porady zawodowe obejmują tematy: uznawania zagranicznych dyplomów, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych. W pierwszym kroku pomagamy zidentyfikować posiadane kompetencje i umiejętności. Następnie udzielamy wskazówek, które z nich będą szczególnie przydatne w realizacji Twojego zawodowego celu. Możesz u nas skorzystać z pośrednictwa stosownego do Twoich potrzeb.   Pośredniczymy w kontaktach z  instytucjami prowadzącymi poradnie zawodowe oraz […]

Read More

Porady rodzinne

  Porady te skierowane są do osób potrzebujących informacji lub pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych z rodziną. Udzielamy porad w kwestiach dotyczących funkcjonowania rodziny w nowych warunkach, integracją, nauką języka, systemem socjalnym, zdrowotnym i edukacyjnym. Pomagamy w sytuacjach kryzysowych; wspieramy w rozwiązaniu konfliktów wychowawczych i partnerskich, a także konfliktów z urzędami i instytucjami. W […]

Read More

Porady socjalne

  Porady socjalne obejmują tematy: integracji społecznej, świadczeń socjalnych, świadczeń dla dzieci, inwalidztwa, emerytur, rent, ubezpieczeń i zasiłków pielęgnacyjnych. Nasze poradnictwo ma na celu pomóc w odnalezieniu się w nowym środowisku społecznym i przyczynić się do wzmocnienia samodzielności życiowej i zawodowej, a w konsekwencji zwiększyć udział w życiu społecznym w Niemczech. W związku z tym [...] Read More

Porady psychologiczne

  Porady psychologiczne skierowane są do osób szukających wsparcia i wskazania możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowych. Życiowe i rodzinne tragedie, kryzysy w związkach, problemy wychowawcze, utrata pracy, mobbing i wiele innych zdarzeń mogą nasze życie zmienić w koszmar. Jak sobie pomóc lub znaleźć potencjalne rozwiązania? Dowiedz się korzystając z bezpłatnej porady psychologicznej. Prosimy o telefoniczne [...] Read More